Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Back to top
Volwassenen Alle niveaus

Kunstpraat in de klas

Wat vind je van een werk, wat zie je en waar doet het je aan denken? Kunst biedt zoveel gespreksonderwerpen! ‘Kunstpraat voor volwassenen’ is speciaal ontwikkeld voor taalleerders: volwassenen die werken aan hun Nederlandse taalbeheersing.

De lesbrief sluit aan bij de museumles Kunstpraat voor volwassenen. Er staat informatie in over de opzet van de museumles, en geeft voorbereidings- en verwerkingssuggesties.

Lesmateriaal

Taallessen in Museum Boijmans Van Beuningen

Ten opzichte van het landelijke gemiddelde scoort de Rotterdamse bevolking slecht op het gebied van taalbeheersing. Een op de drie kinderen in het Primair Onderwijs en een op de vijf in het VMBO en MBO kampt met een taalachterstand. In bijna de helft van de Rotterdamse wijken wordt de beheersing van de Nederlandse taal beoordeeld als problematisch of zeer zwak. Het is tegen deze achtergrond dat de Rotterdamse overheid in 2011 het onderwijsbeleid Beter Presteren heeft ingezet. Daarnaast zij er talrijke initiatieven buiten het onderwijs in de wijken gestart die gericht zijn op het inhalen van achterstanden. Vanuit de overtuiging dat het museum een rijke omgeving kan bieden om te leren, en dat het kijken naar kunst de taalontwikkeling stimuleert, wil Museum Boijmans Van Beuningen zich verhouden tot deze maatschappelijke realiteit. Buiten programma’s voor het onderwijs (en het Boijmans taal- en rekenprogramma), hoopt het ook volwassenen met een taalachterstand te kunnen betrekken bij het museum.