Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Back to top
VMBO en PrO, HAVO en VWO Alle niveaus

De lessen van Tal R

Op een dag in 1997 krijgt kunststudent Tal R (Tel Aviv 1967) bezoek van drie conservatoren van het Louisiana Museum of Modern Art bij Kopenhagen, waar hij woont. Hij heeft geen werk om aan hen te laten zien, maar neemt ze mee naar zijn rommelige appartement en toont zijn spullen. Tot zijn verbazing wordt hij geselecteerd voor een tentoonstelling van opkomend talent.

Nog steeds heeft Tal R het vermogen om op situaties te reageren en inspiratie te putten uit zijn directe omgeving. Hij onderzoekt de actualiteit van het verleden en de realiteit van dromen en fantasie. Dat doet hij niet binnen één medium; hij maakt collages, schilderijen, tekeningen, sculpturen en kunstenaarsboeken.

Al tijdens het laatste jaar van zijn opleiding is Tal R gastdocent aan de kunstacademie van Helsinki. In 2005 wordt hij aangesteld aan de ‘Kunstakademie Düsseldorf’, waar hij tot 2014 lesgeeft. Toch heeft de titel van de tentoonstelling in museum Boijmans Van Beuningen, ‘Academy of Tal R’, in de eerste plaats te maken met zijn werkwijze.

De videoserie ‘De lessen van Tal R’ daagt jou uit: zoek de dingen waar jij je betrokken bij voelt. Bedenk waarom jij door iets bewogen wordt – of niet. Breng structuur aan in de verhalen die je wilt vertellen. Ontdek wie je bent door na te gaan waar je vandaan komt. Probeer je denkproces af te ronden, zodat je weer een nieuwe stap kan maken. Kortom: wees je eigen leraar.

Hoewel Tal R in series werkt is zijn handschrift onmiskenbaar en zijn oeuvre een geheel. Elke serie is de uitkomst van een opdracht die hij zichzelf heeft gegeven. Juist als hij vermoedt dat een bepaalde richting verkeerd of onmogelijk is, neemt hij toch die onwaarschijnlijke afslag. Zo daagt Tal R zichzelf uit; hij is leraar en leerling tegelijk.

Zelfstandig bezoek

  • De videoserie biedt een inkijk in de werkwijze van Tal R en zoekt aansluiting bij de persoonlijke leefwereld van de bezoeker. In iedere video geeft ‘de kunstenaar’ zichzelf opdrachten. Opdrachten die je vervolgens middels deze handreiking zelf in de klas, op straat of in de tentoonstelling ook kan uitvoeren. Handreiking docent videoserie Tal R

Les 1: Kijk om je heen

Tal R zit te worstelen. Hij wil laten zien dat hij zich betrokken voelt bij de wereld om hem heen, maar hoe? Zijn leraar, Alter R, bemoeit zich er mee: moet het er zo dik bovenop liggen?

Opdracht: Waar valt jouw oog op? Schets of teken dingen die je opvallen in je directe omgeving.

Les 2: Geef kleur een naam

Tal R weet hoe kleuren werken en kan zonder veel moeite iets moois maken. Maar is dat genoeg? Leraar Alter R vindt van niet en vraagt zijn leerling kleuren persoonlijk te benoemen.

Opdracht: Fotografeer drie kleuren en geef ze een naam waarmee je uitdrukt wat ze voor je betekenen.

Les 3: Breng structuur aan

Net als de surrealisten exploreert Tal R zijn onderbewustzijn. Alter R, zijn leraar, vindt dat hij er zich te gemakkelijk van af maakt en verlangt dat hij zijn persoonlijke beeldtaal beter leesbaar maakt.

Opdracht: Bedenk een symbool dat bij jou past en leesbaar is voor anderen.

Les 4: Verbeeld je familiegeschiedenis

De geschiedenis van zijn familie drukt zwaar op Tal R. Leraar Alter R wil dat hij probeert er iets mee te doen, maar benadrukt dat een kunstwerk maken geen therapie mag zijn.

Opdracht: Kies een belangrijke gebeurtenis uit jouw familiegeschiedenis. Noteer er vijf woorden over en maak er drie schetsen bij.

Les 5: Maak schoon schip

Na het voltooien van zijn meesterwerk leunt Tal R tevreden achterover. Ook Alter R lijkt tevreden, maar wil wel graag dat de kunstenaar de troep in zijn atelier opruimt.

Opdracht: Voeg alles wat je tot nu toe hebt gemaakt en verzameld samen tot een collage.