Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Back to top
HAVO en VWO Bovenbouw

Geschiedenis in beeld

Duur
1h 0m
Prijs v.a.
€ 46,00

Lopend door de vaste collectie bekijken, vergelijken en analyseren leerlingen kunstwerken die vallen binnen de onderwerpen renaissance, zeventiende eeuw of entartete Kunst. De inhoud van de museumles sluit aan bij het examenprogramma geschiedenis havo/vwo en is bedoeld ter verrijking en verbeelding van de leerstof.

Uit de drie onderwerpen renaissance, zeventiende eeuw en entartete Kunst kiest de docent er twee die tijdens de rondleiding behandeld worden. Hierbij komen een aantal kenniseisen aan bod zoals ‘Europese overzeese expansie’, ‘handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie’ en ‘totalitarisme, communisme en fascisme/nationaalsocialisme’. Leerlingen krijgen de kans hun kennis te trainen op vaardigheden die op het eindexamen geëist en getentamineerd worden. Hoe komt het veranderende mens- en wereldbeeld tot uiting in deze beeldende kunst? En hoe zijn personen en objecten te plaatsen binnen het desbetreffende tijdvak?

Let op: bij het boeken van de museumles kiest u welke twee onderwerpen tijdens de rondleiding behandeld worden. Daarbij geldt: één groep van maximaal 15 leerlingen per keuzemogelijkheid.

  • Keuze 1: renaissance + zeventiende eeuw
  • Keuze 2*: renaissance + entartete kunst
  • Keuze 3*: entartete kunst + zeventiende eeuw

Het onderdeel entartete kunst zal tot en met 27 januari 2019 plaatsvinden bij de tentoonstelling Boijmans in de oorlog.