Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Back to top
HAVO en VWO Bovenbouw

Cultuur van het moderne en massacultuur

Duur
1h 0m
Prijs v.a.
€ 46,00

Leerlingen maken kennis met stromingen en ontwikkelingen van het modernisme tot nu. Ze zien hoe de opvattingen van kunstenaar steeds veranderen, hoe ze op elkaar en de wereld om hen heen reageren, en welke plaats kunst in de verschillende perioden inneemt.

Leerdoelen

De leerlingen

  • maken kennis met het museum en de (vaste) collectie
  • kunnen reflecteren op hun ervaringen, interpretaties en waarderingen
  • kunnen vorm, inhoud, functie en historische achtergronden van verschillende kunststromingen (vanaf het modernisme) benoemen en toelichten
  • leren verbanden te leggen tussen de kunstwerken en de tijd waarin die ontstonden, en hun eigen leefwereld.

De leerdoelen sluiten aan bij KUA.