Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Back to top

Trainingsdag: van KIJKEN naar ZIEN

Een bezoek aan een museum blijkt een hele goede plek te zijn om met mbo studenten vaardigheden te ontwikkelen die horen bij kritisch denken. Vier musea en de uitgeverij Codename Future bieden sinds dit studiejaar het mbo programma Van KIJKEN naar ZIEN aan. Een interactief programma voor alle studenten van het mbo met voorbereidende les en een bezoek aan het museum. In het programma Van KIJKEN naar ZIEN wordt een beroep gedaan op de kritische denkvaardigheden van de student. Zo kan het kijken naar kunstwerken helpen je blik te scherpen en je bewust te worden van aannames en vooroordelen. Kunstwerken praten bovendien niet terug dus is museum een veilig plek om er open over te kunnen spreken.

Landelijke trainingsdag

Tijdens de landelijke trainingsdag op woensdag 21 november 2018 bieden de partners in van KIJKEN naar ZIEN een inspirerend programma voor mbo-docenten waarin de aandacht uit gaat naar de vaardigheden om samen met studenten aan de hand van kunst kritische denkvaardigheden te stimuleren. Welke houding vraagt dit van de docent? Hoe kun je op een zinvolle manier met studenten naar kunst kijken, zonder dat je zelf veel kennis hebt van kunst? Welke werkvormen zijn er zoal?

Koen Vos practor brede vorming ROC Friese Poort en locatietheater Prins te Paard openen samen de middag met een inspirerend verhaal over de kracht van kunst; de invloed van (nieuwe) beleving en ervaring (van kunst) op je denken, handelen en blik. Daarna bieden we in twee rondes verschillende deelsessies aan. Op het programma staan rondleidingen en workshops waarin docenten praktische handvatten krijgen om de studenten te begeleiden in kritisch denken.

Praktisch

Voor wie: Docenten van het MBO
Datum: Woensdag 21 november 2018
Tijd: 13.00 – 17.00 uur 
Locatie: Centraal Museum Utrecht
Kosten: Gratis
Aanmelden: Noodzakelijkvóór 11 november, via deze link

De trainingsdag wordt georganiseerd door Centraal Museum Utrecht, Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam, Fries Museum Leeuwarden, Van Abbemuseum Eindhoven en het Netwerk Burgerschap.
In samenwerking met LKCA en Expertisecentrum Kritisch denken ROC Midden Nederland
Mede mogelijk gemaakt door: Fonds 21 en de provincie Utrecht