Previous Next Facebook Instagram Twitter Back to top
HAVO en VWO Bovenbouw

Geschiedenis in beeld

Duur
1h 0m
Prijs v.a.
€ 46,00

Lopend door de vaste collectie bekijken, vergelijken en analyseren leerlingen kunstwerken die vallen binnen de onderwerpen renaissance, zeventiende eeuw en entartete Kunst. De inhoud van de museumles sluit aan bij het examenprogramma geschiedenis havo/vwo en is bedoeld ter verrijking en verbeelding van de leerstof.

Uit de drie onderwerpen renaissance, zeventiende eeuw en entartete Kunst kiest de docent er twee die tijdens de rondleiding behandeld worden. In het derde thema verdiepen leerlingen zich zelfstandig na de rondleiding, door middel van een opdrachtenblad. Hierbij komen een aantal kenniseisen aan bod zoals ‘Europese overzeese expansie’, ‘handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie’ en ‘totalitarisme, communisme en fascisme / nationaalsocialisme’. Leerlingen krijgen de kans hun kennis te trainen op vaardigheden die op het eindexamen geëist en getentamineerd worden. Hoe komt het veranderende mens- en wereldbeeld tot uiting in deze beeldende kunst? En hoe zijn personen en objecten te plaatsen binnen het desbetreffende tijdvak?

Let op: de rondleiding duurt 1 uur, het invullen van het opdrachtenblad  duurt ongeveer een half uur en wordt niet begeleid door de museumdocent.

Bij het boeken van de museumles kiest u welke onderwerpen tijdens de rondleiding behandeld worden. Daarbij geldt: één groep (max. 15 leerlingen) per keuzemogelijkheid.

Keuze 1: Renaissance + zeventiende eeuw
Keuze 2: Renaissance + entartete Kunst
Keuze 3: Entartete Kunst + zeventiende eeuw