Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Back to top

Nalaten

Nalatenschappen zijn voor het museum van grote waarde: ze geven ons de kans een uniek werk te kopen, een beschadigd werk te restaureren, een programma voor kinderen te ontwikkelen of wetenschappelijk onderzoek te doen.

Sinds de oprichting van Museum Boijmans Van Beuningen in 1849 heeft het museum vele erflaters mogen eren door in hun geest te verzamelen, restaureren, programmeren en onderzoeken.

Als u overweegt om Museum Boijmans Van Beuningen in uw testament op te nemen, kan dat op drie manieren.

  • Erfstelling: het museum ontvangt een erfdeel, een bepaald deel of percentage van uw nalatenschap.
  • Legaat: u laat een geldbedrag of goed na.
  • Schenken bij leven, met vruchtgebruik: u schenkt (een deel van) uw vermogen aan het museum, onder voorbehoud van een jaarlijkse uitkering (vruchtgebruik) uit dit vermogen aan uzelf.

Contact

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op. We denken graag met je mee.

Sophie Rietveld
Sophie Rietveld Relatiemanager begunstigers
+31 (0)10 44.19.684 rietveld@boijmans.nl