Previous Next Facebook Instagram Twitter Back to top

Miniconferentie: Kritisch denken met kunst in het mbo

Wat hebben kritische denkvaardigheden en kunst met elkaar te maken? Binnen het mbo is kritisch denken – omschreven als ‘de houding om te willen redeneren en het vermogen om dit goed te kunnen doen’ - sinds 2016 een belangrijk thema.

Kunst biedt ruimte voor discussie en verschillen, het onbekende verkennen. Met elkaar kijken naar kunst betekent gedachten delen, betekenissen uitwisselen, beelden onderzoeken. Tijdens deze miniconferentie onderzoeken we hoe kritische denkvaardigheden in het mbo onderwezen kunnen worden en hoe cultuureducatie – en in het bijzonder het museum als leeromgeving – daaraan kan bijdragen. Kritische denkvaardigheden ontwikkelen is in het mbo onderdeel van burgerschap, maar het kan in alle vakken terugkomen. Naast burgerschapslessen en beroepsgerichte vakken kan cultuuronderwijs bijdragen aan het respecteren van andermans mening en open staan voor andere visies, evenals aan taalvaardigheid en sociale vaardigheden.

Datum: 16 mei 2018
Tijd: 14.00-17.30 (vanaf 13.00 uur gratis museumbezoek)
Locatie: Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam 
Kosten: gratis 

Inschrijven is noodzakelijk. Voor een aantal deelsessies is beperkte plaats beschikbaar.

Programma

13:30 - 14:00 uur: inloop met koffie en thee

14.00 - 14.30 uur: welkom en opening

Door: Daan van Riet, Expertisecentrum Kritisch Denken van het ROC Midden Nederland en dagvoorzitter

14.30 - 15.00 uur: presentatie lesmodule ‘Van kijken naar zien’

Een primeur! De nieuwe lesmodule ‘Van kijken naar zien’ is ontwikkeld door Museum Boijmans Van Beuningen en uitgeverij Codename Future. De lesmodule is vanaf het nieuwe studiejaar beschikbaar voor het mbo. Kijken naar kunst biedt veel mogelijkheden voor het oefenen in kritisch kijken en denken. De lesmodule bestaat uit een voorbereidende les - onderdeel van de burgerschapsmethode ‘De maatschappij dat ben jij’ - en een interactief museumbezoek.
Door: Inèz Veldman (Museum Boijmans Van Beuningen) en Laura Wiegant (Codename Future)

15.00 –15.45 uur: deelsessie 1, met keuze uit:

 • Museumbezoek ‘Van kijken naar zien’.
  Deelnemers bezoeken het museum onder begeleiding. Aan de hand van de activerende werkvormen uit het programma ‘Van kijken naar zien’ bekijken ze kunstwerken. Voor deze deelsessie is beperkte plaats.
 • Keynote Gerard Drosterij: ‘Genuanceerd denken met kunst’.
  Gerard Drosterij is politiek filosoof. Hij is coördinator van de minor Filosofie en ethiek aan de Fontys Hogeschool en adviseert overheden en bedrijfsleven vanuit zijn eigen bedrijf Slow Politics. In zijn lezing gaat hij in op de vraag waarom het museum juist in deze tijd relevant is voor de algemene kritische vorming van mbo studenten.

16:00 - 16.45: deelsessie 2, met keuze uit:

 • Werksessie Piet van der Ploeg ‘Aanzetten tot denken’.
  In een werksessie komen verschillende benaderingen van het begrip ‘kritisch denken’ aan bod. Piet van der Ploeg daagt de deelnemers uit om studenten in het mbo aan het denken te krijgen. Dit doet hij door middel van concrete handvatten en didactische tips. In deze sessie is ruimte voor dialoog en inbreng van praktijksituaties uit de eigen onderwijscontext.
  Door: Piet van der Ploeg, filosoof, pedagoog en theoloog, en als docent, onderzoeker en onderwijsontwikkelaar werkzaam voor de Rijksuniversiteit Groningen.
 • De kracht van kunsteducatie in burgerschap.
  Uit de vele sprekende voorbeelden van samenwerking tussen cultuurprofessionals en burgerschapsdocenten in het mbo, is een aantal gericht op ontwikkeling van kritische denkvaardigheden. De in 2017 verschenen publicatie ‘Cultuureducatie in het mbo’ (LKCA & CJP) laat een eerste inventarisatie zien van cultuuraanbod in het mbo. Netwerk burgerschap, onderdeel van de MBO Raad, is actief om burgerschap in het mbo te versterken onder meer door samen te werken met culturele en maatschappelijke organisaties. In een interactieve workshop komen inspirerende voorbeelden aan bod en maken de deelnemers gezamenlijk een praktijkgerichte opdracht.
  Door: Rozemarijn Schouwenaar (Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst) en Isabelle Dobbe (Netwerk burgerschap, MBO Raad). 

16.45 - 17.30: afsluiting en borrel

Door: Daan van Riet.
Na een plenaire afsluiting is een informele borrel. 

Organisatie

Partners:

Mede mogelijk gemaakt door: