Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Back to top

Datalek Ticketcounter

Ticketcounter, de partij die onze online ticketing verzorgt, heeft officieel bekendgemaakt dat door een menselijke fout in hun organisatie persoonsgegevens zijn gelekt. Het betreft persoonsgegevens van mensen die online tickets voor het museum hebben gekocht via het systeem van Ticketcounter.

Dit lek raakt ook een deel van de bezoekers van Museum Boijmans Van Beuningen omdat het museum gebruik maakt van de diensten van Ticketcounter voor het verzorgen van online ticketverkoop. Het lek betreft de periode van 19 juni 2017 tot 4 augustus 2020: van tickets die in deze periode online zijn gekocht kunnen gegevens zijn gelekt.

Om te controleren of uw gegevens zijn gelekt heeft Ticketcounter een beveiligde tool ontwikkeld om informatie te verschaffen over de persoonsgegevens die door het lek worden geraakt. Via onderstaande tool kunt u opvragen of en, zo ja, welke gegevens bij dit lek betrokken zijn geweest.

Controleer gegevens

Veelgestelde vragen

Wat is er precies gebeurd?
Ticketcounter, de partij die onze online ticketing verzorgt, heeft officieel bekendgemaakt dat er door een menselijke fout in hun organisatie persoonsgegevens zijn gelekt.

Het betreft persoonsgegevens van mensen die online tickets bij ons hebben gekocht via het systeem van Ticketcounter.

Wat heeft Ticketcounter gedaan, zodra dit nieuws bekend werd?
Ticketcounter heeft direct alles op alles gezet om het lek te vinden. Dat is gevonden en is direct dichtgezet. Daarmee is het probleem opgelost en is er geen vervolgactie meer nodig.

Ticketcounter heeft al haar klanten geïnformeerd en een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om welke gegevens gaat het precies?
Het betreft persoonsgegevens van minimaal 6 maanden oud die mensen voor 5 augustus 2020 hebben gebruikt bij de aankoop van online tickets en/of gegevens die gebruikt worden bij abonnementen. Het kan dan gaan om naam, mailadres, telefoonnummer, adres en/of geboortedatum.

Indien er met iDEAL is betaald, is ook het IBAN nummer verkregen. Er zijn geen wachtwoorden, pasfoto’s of creditcardgegevens buitgemaakt. Dus er is geen noodzaak om een account te resetten of om u zorgen te maken over toegang tot uw (bank)rekening. Dit is niet aan de orde.

Wat kan er met deze gegevens worden gedaan?
Er is geen direct gevaar. Wij adviseren u om extra alert te zijn op zogenaamde phishing-activiteiten. Een hacker kan zich (bijvoorbeeld) voordoen als een medewerker van een bank en uw gegevens gebruiken om te bewijzen dat hij ‘echt van de bank’ is. Wij benadrukken dat wij, Ticketcounter of uw eigen bank u NOOIT telefonisch, per mail, per app, of op welke andere wijze dan ook zullen vragen om pincodes, persoonlijke inloggegevens of om overboekingen tussen bankrekeningen of andere vertrouwelijke financiële handelingen uit te voeren. Mocht u een verdacht bericht ontvangen in deze trant, neem dan altijd contact op met de betrokken instantie via de vaste contactgegevens die u van deze genoemde partijen heeft.

Wat is er precies van mij gelekt?
Door uw mailadres in te vullen in de speciaal door Ticketcounter ontwikkelde tool, kunt u exact te weten komen wat er van u bekend is. U zult hier uitsluitend per email over worden ingelicht.

Is het mogelijk om mijn gegevens per direct te verwijderen uit de systemen?
Dat kan. Stuur hiervoor een mail naar info@ticketcounter.nl en zij zullen dan de gegevens conform de AVG richtlijnen (Algemene Verordening Gegevensbescherming)/GDPR-richtlijnen uit het systeem verwijderen.