Vorige maandVolgende maandjanuari 2015
di wo do vr za zo ma
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Design Column #10 - Crazy Care

vanaf 31 januari 2015 t/m 5 juli 2015

Mike Thompson en Arne Hendriks, FATBERG (2014) Zaaloverzicht Design Column #10. Foto: Lotte Stekelenburg Ik ben Alice (2015), foto: Wetzer & Berends, courtesy: CRISP Circus Engelbregt, De Medicijnfabriek (2014) Zaaloverzicht Design Column #10. Foto: Lotte Stekelenburg Ik ben Alice (2015), poster IFFR Simon Berry, Colalife.org, 2014, Courtesy: Colalife.org Zaaloverzicht Design Column #10. Foto: Lotte Stekelenburg Mike Thompson en Arne Hendriks, FATBERG (2014) Zaaloverzicht Design Column #10. Foto: Lotte Stekelenburg Circus Engelbregt, De Medicijnfabriek (2014), foto: Helen Boon Zaaloverzicht Design Column #10. Foto: Lotte Stekelenburg Simon Berry, Colalife.org (2014), Kit Yamoy poster, Courtesy: Colalife.org Zaaloverzicht Design Column #10. Foto: Lotte Stekelenburg Circus Engelbregt, De Medicijnfabriek (2014), Bedrijvigheid in het laboratorium, foto: Bjorn Jansen Ik ben Alice (2015), videostill

In Design Column #10 Crazy Care is te zien hoe een innovatief idee de gezondheidszorg op zijn kop kan zetten.

De verzorgingsstaat staat onder druk: onderwijs, werkgelegenheid, sociale zekerheid, en nu ook het meest recente vraagstuk, de zorg. Er zijn niet alleen méér ouderen, er wordt door stijgende leeftijden ook steeds langer gebruik gemaakt van het zorgstelsel. Om het systeem te stroomlijnen en te reguleren is er een woud aan regels, uitzonderingen, subsidies en polissen ontstaan. Wanneer wordt een vangnet een verstikkend web?

Met de nieuwe zorgwet die in 2015 is geïntroduceerd verandert de organisatie van de zorg. De nieuwe reguleringen richten zich op de grootste gemene delers omdat daar het effect het grootst is. Het gevolg is dat mensen met een buitengewone zorgbehoefte, zoals chronisch zieken en gehandicapten, in de kou komen te staan. Ontbreekt het de regering aan solidariteit, schort het vrienden en familie aan naastenliefde of is het eigenlijke probleem dat we met zijn allen leven volgens een systeem dat buitensporig is en niet meer te handhaven lijkt? We stapelen nu aanpassing op aanpassing, maar moeten we ons niet concentreren op de kern van het probleem en naar simpele, heldere ideeën zoeken? 

Het idee dat verschil maakt

Iedere drie maanden wordt in de Design Column een onderwerp uit het nieuws uitgelicht door middel van een kleine tentoonstelling in Museum Boijmans Van Beuningen. De column is een plek waar de kracht van de verbeelding spreekt en nieuwe ideeën zichtbaar worden. Ontwerpers en kunstenaars zijn bij uitstek geïnteresseerd in experimentele verbeelding. Met hun eigenzinnige blik zien zij de dingen vaak net anders en kunnen zij veranderingen in gang brengen.

Blog Design Column

Naar aanleiding van elke Design Column houdt het museum een blog bij. Hierop vindt u reacties en actuele informatie over de huidige en voorgaande edities. Zie: www.designcolumn.nl.

In gesprek met

De Design Column is niet alleen bedoeld als presentatie, maar vraagt ook om een reactie en een gesprek. U bent van harte welkom om deel te nemen aan het rondetafelgesprek in Museum Boijmans Van Beuningen op vrijdag 12 juni.

Met dank aan

De Design Column is ontwikkeld met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de BankGiro Loterij.

Te zien in Design Column #10 Crazy Care (zaal 51)

Circus Engelbregt, De Medicijnfabriek, 2014

Martijn Engelbregt gelooft niet in de gebaande paden, hokjes en regelgeving. Met zijn Circus Engelbregt tracht hij de sociale duurzaamheid in de wereld te vergroten door enerzijds te ontregelen en anderzijds te verbinden. Zo wil hij onze gezondheid democratiseren met zijn DIYpillen genaamd OER © Equisetum Remedie. Europese wetgeving verbiedt het maar waarom zouden we niet zelf onze medicijnen mogen maken?

Het online video kanaal ARTtube heeft een video gepubliceerd over De Medicijnfabriek. 

Simon Berry, Colalife.org, 2008

In ontwikkelingslanden is diarree de op een na belangrijkste doodsoorzaak voor kinderen onder de vijf jaar, terwijl deze kwaal met simpele anti-diarreemedicijnen en voorlichting te voorkomen is. Hoe kan het dat het zo moeilijk is om simpele medicijnen in afgelegen gebieden aan de man te brengen, terwijl Coca-Cola overal aanwezig is? De Britse liefdadigheidsinstelling ColaLife maakt daarom slim gebruik van de bestaande infrastructuur door medicijnenkits via de kanalen van veelgebruikte consumptiegoederen zoals Coca-Cola, suiker, zout of olie te verspreiden.

Ik ben Alice, 2015

Het lijkt onvermijdelijk dat technologie een steeds grotere rol gaat spelen in de zorg. Denk aan het digitale zorgdossier, zelfhulpapps voor mensen met psychische problemen en zorgrobots voor ouderen. Alice is zo’n zorgrobot, bedoeld voor de begeleiding van eenzame en dementerende ouderen. Ze biedt niet alleen gezelschap, maar kan ook ingezet worden voor praktische hulp - zoals fysiotherapie -, ze toont emoties en kan zelfs morele keuzes maken.
De vraag is natuurlijk: kan een robot voor oprechte intimiteit zorgen? En leidt het gebruik van robots niet tot een vermindering van menselijk contact en dus verdere de-socialisering? Op 23 januari is de film ‘Ik ben Alice’ in première gegaan op het International Film Festival Rotterdam.

Mike Thompson en Arne Hendriks, FATBERG, 2014

FATBERG is een kritisch ontwerponderzoek van Mike Thompson en Arne Hendriks. Het doel is om een groeiend eiland van vet te creëren dat ooit in de oceaan zal ronddrijven. Vet is namelijk nuttig. Het is een energiereserve die in het lichaam wordt opgeslagen en pas wordt aangebroken in tijden van schaarste. Maar in de westerse welvaartsmaatschappij heeft dit geen enkele functie meer omdat het moment van schaarste maar niet komt. Vet is nu eerder een iconisch probleem verbonden aan schoonheid, overdadige consumptie en gezondheidsproblemen. Wat moeten wij doen met al het overtollig vet? Volgens Thompson en Hendriks is een drijvende vetberg een aanleiding om vet niet meer als probleem te beschouwen maar om het als een bron van vernieuwing te zien.

Design in Boijmans

met steun van

Design Column serie

 
U vindt meer informatie over de Design Column serie hier.