Leveringsvoorwaarden

De algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen waarbij het museum overeenkomsten aangaat met (een) opdrachtnemer(s) tot levering van diensten of goederen aan het museum.