Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen

 ANBI-gegevens Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen

1. Officiële naam

Statutaire naam: Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen
Populaire naam: n.v.t.

2. RSiN (fiscaal nummer)

8528.74.066

3. Contactgegevens

Postadres: Postbus 2277, NL-3000 CG, Rotterdam
Bezoekadres: Museumpark 18-20, NL-3015 CX, Rotterdam
Telefoonnummer: +31(0)10-4419400
E-mailadres: info@boijmans.nl

4. Bestuurssamenstelling

De heer mr. H.R. Okkens (voorzitter)
De heer prof. dr. J.A. van Manen (secretaris/penningmeester)
Mevrouw A.F. Boumeester-van der Vorm

5. Beleidsplan

De stichting bouwt een stamkapitaal op dat wordt belegd. Het rendement van de beleggingen komt ten goede van Museum Boijmans Van Beuningen.

6. Beloningsbeleid

Niet van toepassing, want er zijn geen mensen in dienst. Het bestuur doet zijn werk onbezoldigd.

7. Doelstelling

Het op verzoek van Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen bijdragen tot de instandhouding en vernieuing van de collectie van, en de bevordering van activiteiten in, Museum Boijmans Van Beuningen. 
Het ontvangen van gelden en andere vermogensbestanddelen t.b.v. het museum.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Eind 2015 is de eerste lening aan het Endowment verstrekt. Het gaat om € 1 miljoen, die i.o.m. de leninggever is belegd bij Robeco.
Er zijn door het Endowment geen bijdragen gedaan aan het museum.

9. Financiële verantwoording

Balans per 31 december 2015