Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen

 ANBI-gegevens Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen

1. Officiële naam

Statutaire naam: Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen
Populaire naam: n.v.t.

2. RSiN (fiscaal nummer)

-

3. Contactgegevens

Postadres: Postbus 2277, NL-3000 CG, Rotterdam
Bezoekadres: Museumpark 18-20, NL-3015 CX, Rotterdam
Telefoonnummer: +31(0)10-4419400
E-mailadres: info@boijmans.nl

4. Bestuurssamenstelling

De heer mr. H.R. Okkens (voorzitter)
De heer prof. dr. J.A. van Manen
Mevrouw A.F. Boumeester-van der Vorm

5. Beleidsplan

De stichting bouwt een stamkapitaal op dat wordt belegd. Het rendement van de beleggingen komt ten goede van Museum Boijmans Van Beuningen.

6. Beloningsbeleid

Niet van toepassing, want er zijn geen mensen in dienst. Het bestuur doet zijn werk onbezoldigd.

7. Doelstelling

Het op verzoek van Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen bijdragen tot de instandhouding en vernieuing van de collectie van, en de bevordering van activiteiten in, Museum Boijmans Van Beuningen. 
Het ontvangen van gelden en andere vermogensbestanddelen t.b.v. het museum.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

n.v.t.

9. Financiële verantwoording

In 2013 en 2014 waren er nauwelijks activiteiten. Over 2015 zal voor het eerst een financiële verantwoording worden opgesteld. Deze is nog niet vastgesteld door het bestuur.