Stichting Fonds Willem van Rede

ANBI-gegevens Stichting Fonds Willem van Rede

1. Officiële naam

Statutaire naam: Stichting Fonds Willem van Rede
Populaire naam: Fonds van Rede

2. RSiN (fiscaal nummer)

855.911.311

3. Contactgegevens

Postadres: Postbus 2277, NL-3000 CG Rotterdam
Bezoekadres: Museumpark 18-20, NL-3015 CX Rotterdam 
Telefoonnummer: +31(0)10-4419400
E-mailadres: info@boijmans.nl

4. Bestuurssamenstelling

Commissie van Aankoop:

De heer drs. K.M.T. Ex (voorzitter)
De heer mr. M.A. van Valen
Mevrouw drs. A. Birnie

Financiële commissie:

Mevrouw G.J. Reurink
Mevrouw mr. J.P. van Loon
De heer prof. dr. L.C. Winkel

5. Beleidsplan

Een effectief beheer van het stichtingskapitaal om met de opbrengsten klassiek moderne en hedendaagse (buitenlandse) kunstwerken te verwerven in de geest zoals de heer Willem van Rede bij testament heeft vastgelegd en die een aanvulling vormen op de bestaande collectie.

6. Beloningsbeleid

Niet van toepassing, want er zijn geen mensen in dienst. Het bestuur doet zijn werk onbezoldigd.

7. Doelstelling

Het beheer van de nalatenschap van de heer W. van Rede met als doel het uitbreiden van de collectie klassiek moderne en hedendaagse kunst van het museum, in de geest van zijn testament wordt aansluiting gezocht bij de collectie van het museum.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

In 2014 is er bijgedragen aan de aankoop van Non-Euclidean object en La Fortune III van Man Ray. In 2015 aan de aankoop van de Magritte Le miroir vivant.

9. Financiële verantwoording

Balans per 31 december 2013 en per 31 december 2012 (bedragen in duizenden euro's). Balans over 2014 en 2015 volgt: