De leerkracht aan zet

Trainer Aafje Gerritse op zaal met leerkrachten in gesprek

Kunst als bron van het leren?

Hoe kijk je met leerlingen naar kunst? En hoe kunnen kunstlessen bijdragen aan rekenvaardigheden van de leerlingen? Vanaf september 2016 biedt Museum Boijmans Van Beuningen, in samenwerking met enkele andere instituten, (gratis) nascholing voor leerkrachten van groep 5-8.

De nascholing gaat over het combineren en afstemmen van kunsteducatie met reken/wiskunde onderwijs. Er zal onder andere aandacht worden besteed aan kunstbeschouwen, het begeleiden van het creatief proces en hoe je meetkunde en kunst kunt verbinden. Meer informatie vindt u hier. Heeft u interesse? Vul dan dit formulier in. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Naast deze nascholing wordt een onderzoek uitgevoerd, dat betrekking heeft op 'hoe de nascholing doorwerkt in specifieke lessen die aansturen op combinatie/afstemming van kunst-educatie en reken-wiskunde onderwijs'. De nascholing en lessen zijn onderwerp van een door het NRO gefinancierd onderzoek ‘Meetkunde uit de kunst in de klas: Betekenisvolle rekenvaardigheden in een setting van onderzoekend en ontwerpend leren’. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht.