Opening Grote Rekendag 2015 in het museum

Foto: Lotte Stekelenburg

Dit jaar is Museum Boijmans Van Beuningen partner van de Grote Rekendag, die plaatsvindt op 25 maart en waaraan zo’n 1000 scholen in het hele land deelnemen. Het thema de Grote Rekendag 2015 is 'meetkunde uit de kunst in de klas'. Op onderwijs.boijmans.nl onder kopje Grote Rekendag kunnen scholen inspiratie voorbeelden van kunstwerken bij de activiteiten en een video over perspectief bekijken. De aftrap van de dag zal officieel plaatsvinden in het museum.

De opening van de dag wordt verricht door de Rotterdamse onderwijs-wethouder Hugo de Jonge in samenwerking met de 200 leerlingen van De Taaltuin uit Schiedam op het binnenplein van het museum, in aanwezigheid van de pers en een select gezelschap van genodigden. Na het uitbeelden van levend meetkundekunstwerk voor de genodigden gaan alle leerlingen het museum in voor rondleidingen, opdrachten, spellen en lessen, die allemaal uitgaan van kunst en onderwijl het rekenen oefenen.

Met het Boijmans Taal- en rekenprogramma onderzoekt Museum Boijmans Van Beuningen samen met twee partner scholen de raakvlakken tussen kunstlessen en taal- en rekenvaardigheid van kinderen. Hieruit is dit jaar de samenwerking met De Grote Rekendag ontstaan. Centrale vraag is: hoe kunnen kunst- en rekenlessen elkaar versterken?