Investeren voor de eeuwigheid

Ontwerp:Thonik

Met de oprichting van de Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen bouwt het museum aan een duurzame financiële toekomst.

Een endowment is een vast vermogen, waarvan alleen het rendement wordt ingezet om essentiële restauraties, aankopen, tentoonstellingen en educatieve projecten mogelijk te maken. Zo kan het museum blijven vernieuwen en inspireren, ook voor volgende generaties. 

Als particulier of bedrijf kunt u een belangrijke bijdrage leveren door te schenken of lenen aan het endowment. Het endowment is ondergebracht in een zelfstandige stichting, die de culturele ANBI status heeft. Hierdoor geniet u optimaal fiscaal voordeel.

Het bestuur van Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen beheert en belegt het vermogen. Daarbij werkt het samen met partners Robeco en Rabobank Rotterdam. Jaarlijks stelt het bestuur het uit te keren rendement vast, welke wordt aangewend voor projecten en activiteiten van het museum die binnen de doelstelling van het endowment vallen. PwC en Ploum Lodder Princen zijn partners voor fiscale en notariële aspecten.

Bestuur

De heer mr H.R. Okkens, voorzitter
De heer prof. dr J.A. van Manen
Mevrouw A.F. Boumeester-van der Vorm

Meer informatie vindt u in de brochure.

Overweegt u bij te dragen aan het Endowment? We nodigen u graag uit voor een persoonlijk gesprek. U kunt contact opnemen met Elise van der Laan: bel +31 (0)10 44.19.684 of mail laan@boijmans.nl.

Stichting Endowment

NL02 RABO 0157 1631 05 ten name van Stichting Endowment Museum Bojimans Van Beuningen.