Stichting Lucas van Leyden

ANBI-gegevens Stichting Lucas van Leyden

1. Officiële naam

Statutaire naam: Stichting Lucas van Leyden
Populaire naam: n.v.t.

2. RSiN (fiscaal nummer)

8073.10.621

3. Contactgegevens

Postadres:
Postbus 2277
NL-3000 CG Rotterdam

Bezoekadres:
Museumpark 18-20
NL-3015 CX Rotterdam

Telefoonnummer: +31 (0)10-44.19.400

E-mailadres: stichting@boijmans.nl

4. Bestuurssamenstelling

Namen bestuurders:
De heer drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije (voorzitter)
De heer drs. J.S. van der Goot (penningmeester)
De heer drs. K.M.T. Ex (secretaris)

5. Beleidsplan

Een effectief beheer van het stichtingskapitaal om met renteopbrengsten prenten te verwerven die een aanvulling vormen op de bestaande collectie.

6. Beloningsbeleid

Niet van toepassing, er zijn geen mensen in dienst. Het bestuur doet zijn werk onbezoldigd.

7. Doelstelling

Het beheer van het legaat van Dr. J.C.J. Bierens de Haan  met als doel het uitbreiden van de collectie prenten van het museum.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Verwerving van de prent  "Balthasar Jenichen - Portrait of Erasmus" en de prent van Cornelis Bgos naar Frans Floris "het verzamelen van het manna".

9. Financiële verantwoording

Balans per 31 december 2012 en per 31 december 2011