Stichting Lucas van Leyden

ANBI-gegevens Stichting Lucas van Leyden

1. Officiële naam

Statutaire naam: Stichting Lucas van Leyden
Populaire naam: n.v.t.

2. RSiN (fiscaal nummer)

8073.10.621

3. Contactgegevens

Postadres: Postbus 2277, NL-3000 CG Rotterdam
Bezoekadres: Museumpark 18-20, NL-3015 CX Rotterdam
Telefoonnummer: +31 (0)10-44.19.400
E-mailadres: stichting@boijmans.nl

4. Bestuurssamenstelling

De heer drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije (voorzitter);
Mevr. E.R.D. Meijer (penningmeester);
De heer drs. K.M.T. Ex (secretaris)

5. Beleidsplan

Een effectief beheer van het stichtingskapitaal om met renteopbrengsten prenten te verwerven die een aanvulling vormen op de bestaande collectie.

6. Beloningsbeleid

Niet van toepassing, er zijn geen mensen in dienst. Het bestuur doet zijn werk onbezoldigd.

7. Doelstelling

Het beheer van het legaat van Dr. J.C.J. Bierens de Haan met als doel het uitbreiden van de collectie prenten van het museum.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Er zijn in 2016 verschillende werken aangekocht, o.a. een map met prenten van Max Klinger, enkele prenten van Peter Ilsted, een prent van Gerard de Jode en een er is een album aangekocht van Christopher Mendez met prenten van anonieme kunstenaars.

9. Financiële verantwoording

Balans per 31 december 2016, per 31 december 2015 en per 31 december 2014 (bedragen in duizenden euro's):