Stichting Museum Boijmans Van Beuningen

ANBI-gegevens Stichting Museum Boijmans Van Beuningen

1. Officiële naam

Statutaire naam: Stichting Museum Boijmans Van Beuningen
Populaire naam: n.v.t.

2. RSiN (fiscaal nummer)

0093.92.622

3. Contactgegevens

Postadres: Postbus 2277, NL-3000 CG Rotterdam
Bezoekadres: Museumpark 18-20, NL-3015 CX Rotterdam
Telefoonnummer: +31 (0)10-44.19.400
E-mailadres: stichting@boijmans.nl

4. Bestuurssamenstelling

De heer drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije (voorzitter);
Mevr. E.R.D. Meijer (penningmeester)
De heer drs. K.M.T. Ex (secretaris);
Mevrouw A.F. Boumeester-van der Vorm;
De heer B.M. Dura;
Mevrouw I. Huisman-van Baaren;
Mevrouw mr. E.E. Jurij;
De heer mr. J.G. Princen;
Mevrouw drs. M.J. van ’t Wout- van der Reijden
De heer mr. B. Vaandrager;
Mevr. drs. J.H. Ellenkamp;
Mevr. dr. A.P. Dekker

5. Beleidsplan

Het ondersteunen van het museum door het op verzoek van het museum aankopen van kunstwerken en het werven van bedrijfsvrienden, Bijzondere Begunstigers.

6. Beloningsbeleid

Niet van toepassing, want er zijn geen mensen in dienst.
Het bestuur doet zijn werk onbezoldigd.

7. Doelstelling

Het ondersteunen van de belangen van Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Er is in 2016 een klein Italiaans tekeningenboekje aangekocht uit de 15de-16de eeuw

9. Financiële verantwoording

Balans per 31 december 2016, per 31 december 2015 en per 31 december 2014 (bedragen in duizenden euro's):