Stichting Museum Boijmans Van Beuningen

ANBI-gegevens Stichting Museum Boijmans Van Beuningen

1. Officiële naam

Statutaire naam: Stichting Museum Boijmans Van Beuningen
Populaire naam: n.v.t.

2. RSiN (fiscaal nummer)

0093.92.622

3. Contactgegevens

Postadres:
Postbus 2277
NL-3000 CG Rotterdam

Bezoekadres:
Museumpark 18-20
NL-3015 CX Rotterdam

Telefoonnummer: +31 (0)10-44.19.400

E-mailadres: stichting@boijmans.nl

4. Bestuurssamenstelling

Namen bestuurders:
De heer ing. A. Aboutaleb (erevoorzitter);
De heer drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije (voorzitter);
De heer drs. S.J. van der Goot (penningmeester);
De heer drs. K.M.T. Ex (secretaris);
Mevrouw A.F. Boumeester-van der Vorm;
De heer B.M. Dura;
Mevrouw mr. drs. J.C.A.T. Frima;
Mevrouw I. Huisman-van Baaren;
Mevrouw mr. E.E. Jurij;
De heer mr. J.G. Princen;
De heer mr. B. Vaandrager;
Mevrouw drs. M.J. van ’t Wout- van der Reijden

5. Beleidsplan

Het ondersteunen van het museum door het op verzoek van het museum aankopen van kunstwerken en het werven van bedrijfsvrienden, de Bijzondere Begunstigers.

6. Beloningsbeleid

Niet van toepassing, want er zijn geen mensen in dienst.
Het bestuur doet zijn werk onbezoldigd.

7. Doelstelling

Het ondersteunen van de belangen van Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

In 2012 koopt de Stichting het werk 'Der Astronom' van Arthur Segal aan met steun van onder meer de BankGiro Loterij en objecten uit de Collectie Enke, waaronder schalen van Andries Dirk Copier.

9. Financiële verantwoording

Balans per 31 december 2012 en per 31 december 2011 (bedragen in duizenden euro's)