Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen

ANBI-gegevens Museum Boijmans Van Beuningen

1. Officiële naam

Statutaire naam: Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen
Populaire naam: Museum Boijmans Van Beuningen

2. RSiN (fiscaal nummer)

8149.95.251

3. Contactgegevens

Postadres:
Postbus 2277
NL-3000 CG Rotterdam

Bezoekadres:
Museumpark 18-20
NL-3015 CX Rotterdam

Telefoonnummer: +31 (0)10-44.19.400

E-mailadres: info@boijmans.nl

4. Bestuurssamenstelling

Namen bestuurders:
De heer drs. K.M.T. Ex

5. Beleidsplan

Het ontwikkelen van een aantal publieksgerichte activiteiten, waaronder tentoonstellingen met een jaarlijkse publiekstrekker, en het werken met de eigen collectie. Bedrijfsmatig maatregelen doorvoeren om de organisatie in staat stellen de bezuinigingen op te vangen.

6. Beloningsbeleid

Het museum volgt in zijn beloningsbeleid de cao van de Verzelfstandigde Rijksmusea (VRM). Het museum houdt zich aan de Wet bezoldiging normering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

7. Doelstelling

Het instandhouden en exploiteren van Museum Boijmans Van Beuningen op een zodanige wijze dat het museum met haar collecties ten dienste staat van de gemeenschap en haar ontwikkeling en tevens toegankelijk is voor het publiek.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Naast een tentoonstellingsprogrammering met onder andere de publiekstrekker "De weg naar Van Eyck" werden in 2012 ook bijzondere projecten uitgevoerd waaronder Art Rocks!, Kunst4Kids, BoijmansTV, Turingbus en ARTtube.

Voor verdere informatie: zie het jaarverslag.

9. Financiële verantwoording

Balans per 31 december 2012 en per 31 december 2011 (bedragen in duizenden euro's)