Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen

ANBI-gegevens Museum Boijmans Van Beuningen

1. Officiële naam

Statutaire naam: Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen
Populaire naam: Museum Boijmans Van Beuningen

2. RSiN (fiscaal nummer)

8149.95.251

3. Contactgegevens

Postadres: Postbus 2277, NL-3000 CG Rotterdam
Bezoekadres: Museumpark 18-20, NL-3015 CX Rotterdam
Telefoonnummer: +31 (0)10-44.19.400 
E-mailadres: info@boijmans.nl

4. Bestuurder

De heer drs. K.M.T. Ex

5. Beleidsplan

Het ontwikkelen van een aantal publieksgerichte activiteiten, waaronder tentoonstellingen met een jaarlijkse publiekstrekker, en het werken met de eigen collectie. Bedrijfsmatig maatregelen doorvoeren om de organisatie in staat stellen de bezuinigingen op te vangen.

6. Beloningsbeleid

Het museum volgt in zijn beloningsbeleid de cao van de Verzelfstandigde Rijksmusea (VRM). Het museum houdt zich aan de Wet bezoldiging normering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

7. Doelstelling

Het instandhouden en exploiteren van Museum Boijmans Van Beuningen op een zodanige wijze dat het museum met haar collecties ten dienste staat van de gemeenschap en haar ontwikkeling en tevens toegankelijk is voor het publiek.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Zie Jaarverslagen:

Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016

9. Financiële verantwoording

Balans per 31 december 2016, per 31 december 2015 en per 31 december 2014 (bedragen in duizenden euro's):