Lopende en afgehandelde restitutieverzoeken

De laatste twee decennia hebben verschillende nazaten van toenmalige eigenaren, die door eigen naspeuringen zelf kunstwerken op het spoor kwamen, of daarop geattendeerd werden, verzocht om teruggave daarvan. In veel gevallen zijn deze kunstwerken teruggegeven als uit nader onderzoek bleek dat het bezitsverlies destijds inderdaad onrechtmatig was. Hieronder vindt u een overzicht van de afgehandelde en nog lopende restitutieverzoeken.

Lopende restitutieverzoeken

Pringsheim: 7 stuks majolica (2008)
Koenigs: 176 tekeningen en enkele schilderijen (bruikleen Staat der Nederlanden/Rijksdienst Cultureel Erfgoed) (1997, 2004)

Restituties en afgehandelde restitutieverzoeken

Koenigs Collectie: de collectie tekeningen in bruikleen van de Stichting Museum Boijmans Van Beuningen (afgewezen claim van 1997)
Schloss: het schilderij Stilleven met tulp door Dirk van Delen (restitutie 1999)
Ornstein: de tekeningen Koningsgraf en Ingang van een moskee door Marius Bauer (restituties 2000)
Leefsma: het schilderij Lezende vrouw zittend in het gras aan de rand van een weiland door Nicolaas van der Waay (restitutie 2000)
De Vries: de tekening Staande jonge boerin door George Hendrik Breitner (restitutie 2001)
Flersheim-Eberstadt: de tekening Godsvertrouwen door Jan Toorop (restitutie 2001)
Flersheim-Eberstadt: het schilderij De Theems door Jan Toorop (restitutie 2009)
Boussu: beeldengroep (compromis 2010)

De Restitutiecommissie

De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (kortweg: de Restitutiecommissie) in Den Haag adviseert de minister van OC&W volgens het verruimde teruggavebeleid van de rijksoverheid over individuele verzoeken tot teruggave van cultuurgoederen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn verdwenen. Particulieren en niet- rijksoverheidsinstellingen kunnen gezamenlijk kwesties voor (bindend) advies aan deze commissie voorleggen, op basis van artikel 2.2 van het instellingsbesluit. Meer informatie vindt u in het restitutiebeleid en de jaarverslagen en adviezen van de Restitutiecommissie.