Uw Steun

Brancusi, Rosso, Man Ray - Framing Sculpture

8 februari - 11 mei 2014

Museum Boijmans Van Beuningen brengt voor het eerst werk samen van drie internationale kunstenaars die beslissend zijn geweest voor de ontwikkeling van de artistieke praktijk in de twintigste eeuw: Medardo Rosso (1858-1928), Constantin Brancusi (1876-1957) en Man Ray (1890-1976).

De tentoonstelling toont van elke kunstenaar een belangrijke selectie werken en onderzoekt tegelijkertijd hoe deze drie pioniers de fotografie hebben gebruikt: niet zozeer als een registrerend medium, maar als een middel om hun beeldhouwkunstige doelstellingen te realiseren en te visualiseren. Deze uitzonderlijke presentatie van de beroemde beelden van deze kunstenaars samen met de foto’s die zij er zelf van hebben gemaakt onthult de vaak verrassende kijk die Rosso, Brancusi en Man Ray op hun eigen werk hebben gehad, en laat zien hoe ze de blik van de toeschouwer stuurden.

De tentoonstelling bevat circa negentig werken, waarvan ruim dertig sculpturen en een kleine zestig foto’s. Daaronder zijn vele stukken uit internationale collecties in Amerika, Frankrijk, Italië en Engeland die zelden of nooit in Nederland te zien waren. Door een bijzondere, jarenlang voorbereide samenwerking met onder meer het Centre Pompidou in Parijs en het MoMA in New York, waarbij de goede bruikleenpositie van Museum Boijmans Van Beuningen voluit is ingezet, kan voor het eerst sinds 1970 een representatieve groep beelden van Brancusi in ons land worden getoond.

Tentoonstellingen over sculptuur uit de klassiek-moderne periode zijn zeldzaam in Nederland. En nooit eerder in de geschiedenis werd een tentoonstelling als deze georganiseerd waarin het werk van deze drie kunstenaars gezamenlijk centraal staat; een publicatie waarin zij samen worden besproken ontbreekt eveneens. Het werk van de drie is bovendien maar heel spaarzaam verzameld en zelden te zien geweest in Nederland.

Museum Boijmans Van Beuningen heeft voor dit project de Turing Toekenning gewonnen. Deze bijdrage van € 450.000,- wordt elke twee jaar door de Turing Foundation uitgereikt aan het beste tentoonstellingsplan van een Nederlands museum. Deze bijdrage dekt 33 % van de kosten voor de tentoonstelling, terwijl 50% vooraf nodig is voor een goede landing van dit uitzonderlijke project.

De bijdrage van De Kring Van Eyck: de catalogus

Bij de tentoonstelling verschijnt een rijk geïllustreerde catalogus met essays van internationale experts op het gebied van fotografie en sculptuur Roxana Marcoci (conservator fotografie MoMA, New York) en Nina Schallenberg (conservator Wilhelm Hack Museum, Ludwigshafen) die ingaan op de relatie tussen sculptuur en fotografie bij Constantin Brancusi, Medardo Rosso en Man Ray. Ook zijn teksten opgenomen over de drie kunstenaars door de conservatoren van de tentoonstelling, Francesco Stocchi en Peter van der Coelen, en hoofd collecties Patty Wageman. Daarnaast worden alle tentoongestelde sculpturen in relatie met de tentoongestelde foto's uitvoerig beschreven. De donaties van de leden van de Kring Van Eyck worden aangewend om de catalogus te realiseren.
 

Raak ook betrokken bij Brancusi, Rosso en Man Ray

Word nu lid  van de Kring Van Eyck en steun de tentoonstelling Brancusi, Rosso, Man Ray - Framing Sculpture. De tentoonstelling opent op 8 februari 2014. Giften vanaf € 1.000 verdienen bijzondere privileges.