Restitutie van het schilderij ‘Tulp in een vaas’ door Dirck van Delen, inv. 2887

Dirck van Delen, ‘Tulp in een vaas’

Het stilleven ‘Tulp in een vaas’, een klein paneelschilderij uit 1637 van de 17de-eeuwse schilder Dirck van Delen (Heusden 1605-1671 Arnemuiden) werd in 1999 door de Gemeente Rotterdam gerestitueerd aan de erven van de Frans-Joodse verzamelaar Adolphe Schloss, door tussenkomst van de Franse Staat. Het gesigneerde en gedateerde schilderijtje was in 1976 door het museum verworven met het legaat van de van oorsprong Russisch-Poolse kunsthistoricus, kunsthandelaar en kunstverzamelaar Dr. Vitale Bloch (1900-1975).

Dit schilderijtje neemt in Van Delens oeuvre een uitzonderlijke positie in: het is het enige stilleven temidden van een groot aantal werken waarin de architectuur de hoofdrol speelt. Daarnaast zijn voorstellingen waarin slechts één enkele bloem figureert een grote zeldzaamheid. De schelpen zijn waardevolle uitheemse exemplaren. De tulp is de kostbare 'Generael der generaelen van Gouda', geplaatst in een uit het Verre Oosten geïmporteerde gendi.

Hoe het kunstwerk precies de collectie Schloss in Parijs verlaten heeft, is niet helemaal duidelijk geworden, doch waarschijnlijk is dit gebeurd door confiscatie door de Gestapo in 1943 met de rest van de collectie Schloss. Het komt niet voor op lijsten van door Duitsland gerestitueerde kunstwerken uit 1946. Waar en wanneer Bloch - die Schloss overigens persoonlijk goed gekend heeft - het stilleven heeft verworven, is eveneens niet bekend.

Het schilderijtje is na de restitutie aan de Erven Schloss op 20 december 2000 in Parijs geveild, waar het voor 1,4 miljoen gulden werd verkocht aan een Franse particuliere verzamelaar.

Literatuur

Frits Scholten, “Rotterdamse grootmoedigheid”, Openbaar Kunstbezit 42/6 (1998), p 2 Edward Grasman, “Vitale Bloch: de jonge jaren”, RKD Bulletin 2 (2010), pp 2-13