Kunstpraat voor volwassenen

Foto: Lotte Stekelenburg.

Kunstpraat voor volwassenen

Train uw taalvaardigheid aan de hand van het kijken naar kunstwerken in het museum. De museumles Kunstpraat voor volwassenen is speciaal ontwikkeld voor taalleerders: volwassenen die werken aan hun Nederlandse taalbeheersing.

Taal leren in het museum
Wat vind je van een werk, wat zie je en waar doet het je aan denken? Kunst biedt talloze gespreksonderwerpen en biedt vensters naar werelden om over te dromen. Taal is als instrument onmisbaar bij het samen kijken naar kunst. De museumles ‘Kunstpraat voor volwassenen’ bouwt voort op dit principe. Bij ieder kunstwerk krijgen deelnemers een opdracht die activeert om het werk goed te bekijken en bevindingen te delen. Daarbij staan telkens enkele woorden centraal, die de deelnemers leren toe te passen. Na afloop van de rondleiding volgt een theater-spel, waarbij de nieuwe begrippen en de ervaringen van het museumbezoek worden uitgebeeld.

Duur: 1,5 uur
Kosten: 78* euro exclusief entree (per max. 15 deelnemers)
(ingekorte les van 1 uur zonder theaterspel kost 44* euro per groep van max. 15 deelnemers)
Entree: studententarief of gratis* met Rotterdampas (* exclusief eventuele toeslagen)
Reserveren (minimaal 3 weken van te voren) is noodzakelijk: klik hier voor het online reserveringsformulier.

* per 1 augustus 2017 worden de kosten € 46 voor een rondleiding en € 84 voor rondleiding met thaterspel.

Klik hier voor de lesbrief voor leerkrachten/begeleiders (met voorbereidende en verwerkingssuggesties).

Taallessen in Museum Boijmans Van Beuningen
Ten opzichte van het landelijke gemiddelde scoort de Rotterdamse bevolking slecht op het gebied van taalbeheersing. Een op de drie kinderen in het Primair Onderwijs en een op de vijf in het VMBO en MBO kampt met een taalachterstand. In bijna de helft van de Rotterdamse wijken wordt de beheersing van de Nederlandse taal beoordeeld als problematisch of zeer zwak. Het is tegen deze achtergrond dat de Rotterdamse overheid in 2011 het onderwijsbeleid Beter Presteren heeft ingezet. Daarnaast zij er talrijke initiatieven buiten het onderwijs in de wijken gestart die gericht zijn op het inhalen van achterstanden. Vanuit de overtuiging dat het museum een rijke omgeving kan bieden om te leren, en dat het kijken naar kunst de taalontwikkeling stimuleert, wil Museum Boijmans Van Beuningen zich verhouden tot deze maatschappelijke realiteit. Buiten programma’s voor het onderwijs (en het Boijmans taal- en rekenprogramma), hoopt het ook volwassenen met een taalachterstand te kunnen betrekken bij het museum.