Kunst schenken

Verzamelaar D.G. van Beuningen, 1953

Sinds 1849 hebben ruim 1650 particulieren een kunstwerk of een complete verzameling geschonken aan Museum Boijmans Van Beuningen. Tot op de dag van vandaag onderhoudt het museum contact met tientallen particulieren, fondsen en bedrijven die – al dan niet in overleg – bijzondere kunstvoorwerpen verwerven en deze later aan museum in bruikleen geven, schenken, nalaten of op gunstige voorwaarden te koop aanbieden.

Onze conservatoren zijn creatief in het leggen van verbanden tussen objecten uit verschillende disciplines en eeuwen, onze verzamelaars waarderen dat er intensief en inventief met hun kunstwerken wordt omgegaan.

Het schenken van kunst kan gelden als aftrekpost van de inkomstenbelasting, onder andere in de vorm van een periodieke gift. Daarnaast maakt de overheid het mogelijk erfbelasting te betalen met nagelaten voorwerpen van kunsthistorisch belang. Een speciale commissie beoordeelt of voorwerpen voor deze regeling in aanmerking komen.

Als u voornemens bent kunst te schenken, na te laten of in bruikleen te geven aan het museum maken we graag een afspraak voor u met de conservatoren van het museum. Neem contact op met Annelies Oudshoorn, bel 010 44.19.482 of mail naar oudshoorn@boijmans.nl.

Zodiaque Kring

De Zodiaque Kring eert particulieren die een kunstwerk schenken of in langdurig bruikleen geven aan Museum Boijmans Van Beuningen. Dit gezelschap is vernoemd naar een groep mecenassen die indertijd Salvador Dalí ondersteunde. Het gezelschap is in 2014 voor het eerst bijeengekomen.
 

Boijmans ontvangt schenking

In 2012 schenkt Hans Sonnenberg, oprichter en eigenaar van Galerie Delta, 15 kunstwerken van onder meer Constant, David Hockney en Jean-Michel Basquiat aan het Boijmans.

Contact

Wilt u kennismaken of heeft u vragen? U kunt altijd contact met ons opnemen.