Endowment Museum Boijmans Van Beuningen

Het veranderde maatschappelijke en economische klimaat vraagt om een nieuwe financieringsmix en innovatieve samenwerking met alle vrienden van Museum Boijmans Van Beuningen. Voor een gezonde museale toekomst is een breder financieel draagvlak nodig. Daarom lanceert het museum een nieuw, ambitieus initiatief. Op termijn wil het museum een endowment, een eigen structureel vermogen, opbouwen van 25 miljoen euro. Als particulier of als bedrijf kunt u hierbij een belangrijke rol spelen en investeert u letterlijk voor de eeuwigheid.

Wat is een endowment?

Het basisprincipe is dat het museum, met steun van particulieren en bedrijven, een eigen structureel vermogen opbouwt. Het museum verplicht zich wettelijk om dit vermogen in stand te houden. Alleen het rendement van dit vermogen wordt jaarlijks ingezet om strategische projecten op het gebied van restauraties, aankopen, tentoonstellingen en educatie te ondersteunen.

Traditionele giften kunnen onmiddellijk gebruikt worden. Een bijdrage aan het endowment daarentegen wordt op lange termijn geïnvesteerd: alleen het rendement van het gezamenlijke vermogen wordt jaarlijks besteed. Elke private bijdrage is dus letterlijk een investering voor de eeuwigheid. Particulieren en bedrijven kunnen er zo voor zorgen dat Museum Boijmans Van Beuningen ook voor volgende generaties een plek van betekenis blijft waar iedereen kan genieten van de uitzonderlijke collectie.

Op termijn wil het Museum een endowment opbouwen van 25 miljoen euro. Indien een jaarlijks rendement van 4% wordt gerealiseerd, genereert dit vermogen jaarlijks een miljoen euro, wat essentiële investeringen op het gebied van restauraties, aankopen, tentoonstellingen en educatie mogelijk maakt.

Geven op maat

Om zoveel mogelijk vrienden van het museum in staat te stellen om hun steentje bij te dragen aan de eeuwigheid, bieden we verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan het Endowment.

  • Eenmalige geldschenking
  • Periodieke geldschenking
  • Een renteloze of laagrentende lening
  • Vermogen tijdens uw leven overdragen en zelf levenslang een vast rendement ontvangen
  • Schenken via uw testament
  • Schenken vanuit uw eigen ANBI stichting
  • Schenken via een fonds op naam met het endowment als bestemming

Pro bono fiscaal en notarieel advies

Aan elke vorm van geven en lenen zijn specifieke fiscale voordelen verbonden, die onze fiscale partner PwC, één van de initiatiefnemers van het endowment, graag pro bono met u doorneemt. Ploum Lodder Princen is partner voor alle notariële transacties. Uw bijdrage wordt dus 100% aan het museum besteed.

Professioneel vermogensbeheer

Het beheer van het Endowment Museum Boijmans Van Beuningen wordt verzorgd door professionele vermogensbeheerders Robeco en Rabobank Rotterdam. Zij garanderen dat de giften en leningen die het endowment worden toegekend zorgvuldig belegd worden.

Het endowment heeft een eigen bestuur en directeur om toezicht te houden op de externe beleggers. Dit bestuur legt ook elk jaar de richtlijnen voor het investeren vast en bepaalt het percentage van het gerealiseerde rendement dat wordt uitgekeerd aan het museum. Het museum beslist over de besteding van het rendement.

Wil u meer weten?

Neemt u dan contact op met Deirdre Carasso, hoofd Relatiebeheer en filantropie en directeur Endowment, bel 010 44.19.478 of mail naar carasso@boijmans.nl.
 

Contact

Wilt u kennismaken of heeft u vragen? U kunt altijd contact met ons opnemen.