Goed om te weten

ANBI-status

Museum Boijmans Van Beuningen, het Endowment Museum Boijmans Van Beuningen en de steunstichting Stichting Museum Boijmans Van Beuningen hebben alle drie de culturele ANBI-status. Dat betekent dat alle zijn vrijgesteld van betaling van schenk- en erfbelasting. Elke schenking komt geheel ten goede aan het museum.

Geefwet

Dankzij de Geefwet die op 1 januari 2012 van kracht ging, kunt u 125% van uw gift aftrekken van de inkomstenbelasting. Stel dat u € 1000 schenkt, dan bedraagt uw aftrek € 1250. Als u in het 52% tarief valt, kost de gift van € 1000 u dus netto maar € 350. U mag dankzij deze multiplier dus meer aftrekken van uw inkomstenbelasting dan u heeft geschonken. Op deze manier bent u netto minder verschuldigd, óf kunt u het museum meer schenken zonder dat het u netto meer kost. Er geldt wel een plafond van € 1.250. Bij een gift van € 6.000 kunt u deze dus vermeerderen met € 1.250.

Fiscaal voordeel

Bij een eenmalige schenking geldt een drempel van 1% van uw drempelinkomen en een maximum van 10%. Bij een periodieke schenking gelden deze drempels niet; bij een lijfrenteschenking van minimaal vijf jaar is deze volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

Voorbeelden van giften Netto kosten schenker
Eenmalig € 1.000 € 643 netto bij een verzamelinkomen van € 40.000
Eenmalig € 2.500 € 1356 netto bij een verzamelinkomen van € 40.000
Eenmalig € 5.000 € 2543 netto bij een verzamelinkomen van € 40.000
Jaarlijks € 1.000 gedurende vijf jaar € 475 netto per jaar bij een IB-tarief van 42%
€ 350 netto per jaar bij een IB-tarief van 52%
Jaarlijks € 4.000 gedurende vijf jaar € 1900 netto per jaar bij een IB-tarief van 42%
€ 1400 netto per jaar bij een IB-tarief van 52%

Periodieke schenkingen vanaf € 250 leggen wij graag vast in de overeenkomst die speciaal door de Belastingdienst is opgemaakt.

Rekeningnummer

U kunt direct het museum steunen door een gift over te maken op 1403.29.072 ten name van: Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam.
IBAN: NL 76 RABO 0140329072
Swift/BIC: RABONL2U

 

Geefwet met een jaar verlengd tot en met 2017

“Gevers kunnen veel voor een culturele instelling betekenen, ze kunnen het fundament verstevigen. De extra aftrek is een mooie stimulans”, aldus minister Bussemaker.

Contact

Wilt u kennismaken of heeft u vragen? U kunt altijd contact met ons opnemen.