Schenken en nalaten

Conservator Alexandra Gaba-van Dongen toont 16e-eeuwse gebruiksvoorwerpen tijdens de workshop 'Tafelmanieren volgens Erasmus'. Foto: Fred Ernst

Een geldbedrag schenken

De eenvoudigste manier om Museum Boijmans Van Beuningen te steunen is door het schenken van een geldbedrag. Elke bijdrage is welkom. U kunt uw bijdrage in één keer schenken, of deze verspreiden over meer jaren.

Een periodieke schenking in minimaal vijf jaarlijkse termijnen is fiscaal voordelig: deze lijfrenteschenking is volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Dankzij het nieuwe formulier van de Belastingdienst is een notariële akte niet meer verplicht. We verzorgen dit graag voor u bij schenkingen vanaf € 250.

Bij schenkingen vanaf € 1.000 wordt u automatisch lid van een van onze Gezelschappen.

Lees hier meer informatie over de Geefwet en fiscale voordelen.

Het museum opnemen in uw testament

In uw testament kunt u vastleggen waar uw hart naar uit gaat. U kunt in uw testament kiezen tussen een erfstelling of een legaat. Met een erfstelling ontvangt het museum een erfdeel, een bepaald deel of percentage van uw nalatenschap. Met een legaat laat u een geldbedrag of goed na. Bij testament kan ook een fonds op naam worden ingericht of een bijdrage worden gedaan aan het Endowment Museum Boijmans Van Beuningen.  Door het museum nu al, bij leven, op te nemen in uw testament vergroot u uw betrokkenheid bij de organisatie. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden waarop het museum uw wensen het beste kan realiseren.

Een fonds op naam instellen

Wilt u een dierbare eren, een bijzondere gelegenheid vieren of langdurig investeren in een onderwerp, dan kunt u een fonds op naam instellen vanaf € 50.000. Als oprichter bepaalt u de naam en doelstelling van het fonds, in nauwe samenwerking met het museum. Het fonds kan ook anoniem blijven indien gewenst. Het fonds kan worden ingesteld door middel van eenmalige of periodieke gift, of door opname in uw testament.

Investeren voor de eeuwigheid

Door te schenken óf lenen aan het endowment investeert u in de toekomst van Museum Boijmans Van Beuningen. Lees hier meer informatie over het Endowment.

We maken graag kennis met u. Neemt u contact op met Elise van der Laan, bel 010 44.19.684 of mail naar laan@boijmans.nl.

 

Contact

Wilt u kennismaken of heeft u vragen? U kunt altijd contact met ons opnemen.

Steun Boijmans!

Elke bijdrage is welkom. U kunt direct het museum steunen door een gift over te maken op NL76 RABO 01403.29.072 ten name van: Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam