Schenken en nalaten

Er zijn verschillende manieren waarop u het museum kunt steunen. 

Een geldbedrag schenken

De eenvoudigste manier om Museum Boijmans Van Beuningen te steunen is door het schenken van een geldbedrag. Elke bijdrage is welkom. U kunt uw bijdrage in één keer schenken, of deze verspreiden over meer jaren.

Een periodieke schenking in minimaal vijf jaarlijkse termijnen is fiscaal voordelig: deze lijfrenteschenking is volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Sinds 1 januari 2014 is het vastleggen van de schenking in een notariele akte niet meer verplicht. De Belastingdienst

Lees hier meer informatie over de Geefwet en fiscale voordelen.

Het museum opnemen in uw testament

U kunt in uw testament kiezen tussen een erfstelling of een legaat. Met een erfstelling ontvangt het museum een erfdeel, een bepaald deel of percentage van uw nalatenschap. Met een legaat laat u een geldbedrag of goed na. Bij testament kan ook een fonds op naam worden ingericht of een bijdrage worden gedaan aan het Endowment Museum Boijmans Van Beuningen.

Een fonds op naam instellen

Wilt u een dierbare eren, een bijzondere gelegenheid vieren of langdurig investeren in een onderwerp, dan kunt u een fonds op naam instellen. Als oprichter bepaalt u de naam en doelstelling van het fonds, in nauwe samenwerking met het museum. Het fonds kan ook anoniem blijven indien gewenst. Het fonds kan worden ingesteld door middel van eenmalige of periodieke gift, of door opname in uw testament.

Bouwen aan het Endowment Museum Boijmans Van Beuningen

Lees hier meer informatie over het Endowment.

Kunstwerken schenken

Lees hier meer over het schenken van kunst.

We maken graag kennis met u. Neemt u contact op met Deirdre Carasso, bel 010 44.19.478 of mail naar carasso@boijmans.nl

 

Contact

Wilt u kennismaken of heeft u vragen? U kunt altijd contact met ons opnemen.

Steun Boijmans!

Elke bijdrage is welkom. U kunt direct het museum steunen door een gift over te maken op 1403.29.072 ten name van: Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam