Samen bouwen aan een brede basis

Pieter Bruegel (I), De toren van Babel, circa 1565

Museum Boijmans Van Beuningen is een ondernemend museum in een bruisende stad dankzij de steun van vele particulieren. Met uw steun heeft het museum een gezonde brede financiële basis, kan het blijven vernieuwen en zo voor volgende generaties een plek van betekenis zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden. Als culturele ANBI is het museum geheel vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting. Uw gift komt dus geheel ten goede aan Museum Boijmans Van Beuningen.

Schenken

Elke schenking is welkom. Indien u periodiek wil schenken is uw belastingvoordeel het grootst.  Als u een specifieke interesse heeft, dan kunt u uw donatie daarvoor bestemmen. Dat kan variëren van de aanschaf van een kunstwerk tot een restauratie, van een tentoonstelling tot een educatief project. Dankzij het nieuwe formulier van de Belastingdienst is een notariele akte niet meer verplicht. We verzorgen dit graag voor u bij schenkingen vanaf € 250.

Het is ook mogelijk objecten te schenken aan Museum Boijmans Van Beuningen. We maken in dat geval graag voor u een afspraak met de afdeling Collecties & onderzoek.

Een fonds op naam instellen

Wilt u een dierbare eren, een bijzondere gelegenheid vieren of langdurig investeren in een onderwerp, dan kunt u een fonds op naam instellen. Als oprichter bepaalt u de naam en doelstelling van het fonds, in nauwe samenwerking met het museum. U kunt een fonds op naam oprichten bij een schenking vanaf € 50.000.

Endowment Museum Boijmans Van Beuningen

Met een bijdrage aan het Endowment bouwt u mee aan gezonde financiering van het museum op de lange termijn. U investeert letterlijk voor de eeuwigheid.

Nalaten

Ook via uw testament kunt u aan het museum schenken of een fonds op naam stichten. U kunt het museum benoemen als erfgenaam. Door het museum nu al, bij leven, op te nemen in uw testament vergroot u uw betrokkenheid bij de organisatie. We betrekken u graag nauw bij het reilen en zeilen.

We leren u graag kennen en denken graag met u mee over de wijze waarop uw gift het beste benut kan worden. Neem vrijblijvend contact op met Deirdre Carasso, hoofd Relatiebeheer en filantropie: (0)10 44.19.479 / carasso@boijmans.nl.

 

 

Restauratie Drie Maria's

Dankzij de steun van Nedspice kon in 2012 het werk Drie Maria's aan het graf van Van Eyck worden gerestaureerd.

Contact

Wilt u kennismaken of heeft u vragen? U kunt altijd contact met ons opnemen.

Steun Boijmans!

Elke bijdrage is welkom. U kunt direct het museum steunen door een gift over te maken op 1403.29.072 ten name van: Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam