Fondsen

Fondsen zijn van onmisbare waarde voor Museum Boijmans Van Beungingen. In 2016 en 2017 wordt het museum door de volgende fondsen gesteund:

Ammodo 

Op het gebied van kunst steunt Ammodo vernieuwende projecten en zoekt actief naar partners. Ammodo maakt Sensory Spaces mogelijk, een tentoonstellingsreeks van drie jaar waarbij kunstenaars worden uitgenodigd site-specific werk te maken in het museum. Het museum is verheugd met deze bijzondere meerjarige samenwerking. In 2016 heeft Ammodo bijgedragen aan de tentoonstelling ‘Ugo Rondinone: Vocabulary of Solitude’.

Ars Donandi

Ars Donandi is een koepelstichting voor fondsen met charitatieve doeleinden. Het Boijmans Kinderbestuur, dat in het najaar van 2016 van start gaat, wordt mede mogelijk gemaakt door Ars Donandi.

BankGiro Loterij

BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. Ze steunen goede doelen en culturele organisaties die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed en werven fondsen om hun activiteiten te ondersteunen. Museum Boijmans Van Beuningen is vaste partner van BankGiro Loterij. Hierdoor kon het museum de correspondentie van James Lee Byars aankopen en maakt de BankGiro Loterij de tentoonstelling ‘Fra Bartolommeo – de goddelijke Renaissance’  mede mogelijk

Blockbusterfonds

Het Blockbusterfonds is opgericht om het cultureel ondernemerschap te stimuleren en de realisatie van evenementen met “blockbusterpotentie” mogelijk te maken. Het Blockbusterfonds is in 2012 opgericht door de VandenEnde Foundation, het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds en de BankGiro Loterij. Zij werken samen in het Blockbusterfonds om uitzonderlijke culturele projecten mede mogelijk te maken. In 2016 draagt het Blockbusterfonds bij aan de tentoonstelling ‘Fra Bartolommeo – de goddelijke Renaissance’.

Cultuurfonds Zeelandia

De Stichting Cultuurfonds Zeelandia heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de regio Zeeland. De stichting doet dat door het ondersteunen van sociaal-culturele, cultuur- en kunsthistorische en landschapsontwikkeling activiteiten, het stimuleren van kunstuitingen en al wat met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Het Cultuurfonds Zeelandia draagt bij aan de tentoonstelling ‘Gispen Specials’.

De Gijselaar-Hintzenfonds

Het De Gijselaar-Hintzenfonds dankt zijn naam aan twee bemiddelde vrouwen, Theodora Clementine de Gijselaar en Johanna Dorina Hintzen. Zij brachten in 1935 hun vermogen onder in een stichting. Het fonds ondersteunt onder andere activiteiten ten behoeve van kunsteducatie c.q. informatie. In 2016 steunt het fonds de tentoonstelling ‘Alles kids?’.

Erasmusstichting

De Erasmusstichting beoogt met  financiële bijdragen het onderwijs, de kunsten en de wetenschap in Rotterdam te bevorderen. Zij doet dit overeenkomstig de wensen van dr Elie van Rijckevorsel, die op 17 juli 1911 de Erasmusstichting heeft opgericht. De Erasmusstichting maakt ‘Project Rotterdam’ mede mogelijk in het kader van ‘Rotterdam viert de stad’.

Familiefonds van Beek

Eind 2015 droeg de Stichting Fonds Familie Van Beek bij aan de restauratie van twee werken van Francis Picabia. Het gaat om de werken Egoisme en Danger de la force die Picabia na de Tweede Wereldoorlog schilderde. Zonder dit soort genereuze bijdragen kan het museum dergelijke complexe restauratieprojecten niet uitvoeren.

Fonds 21

Fonds 21 ondersteunt initiatieven op het gebied van Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Daarbij ligt de nadruk op educatie en kennisontwikkeling. In 2016 droeg Fonds 21 bij aan de tentoonstelling ‘Ugo Rondinone: Vocabulary of Solitude’. In 2017 zal de tentoonstelling ‘Gek van Surrealisme’ mede mogelijk worden gemaakt door Fonds 21.

G.Ph. Verhagen-Stichting

De G. Ph. Verhagen – Stichting is in 1950 opgericht door de Kralingse industrieel G.Ph. Verhagen. De Stichting heeft tot doel het verlenen van steun aan sociale en culturele instellingen, die in groot Rotterdam gevestigd zijn. ‘Project Rotterdam’ wordt in 2016 mede mogelijk door G.Ph. Verhagen-Stichting in het kader van ‘Rotterdam viert de stad’.

Goethe-Institut

Het Goethe-Institut Nederland bevordert de culturele dialoog tussen Nederland en Duitsland. De tentoonstelling ‘Glückhaben’ van Duitse kunstenaar Martin Assig werd mede mogelijk gemaakt door Goethe-Institut.

Janivo Stiching

De Janivo Stichting is opgericht door de advocaat en later ondernemer mr J. H. de Pont (1915-1987). De stichting steunt activiteiten op het gebied van mens en maatschappij, kunst en cultuur en wetenschappelijk medisch onderzoek. De stichting steunt in 2016 de tentoonstelling ‘Alles kids?’.

K.F. Hein Fonds

Het K.F. Hein Fonds is ontstaan vanuit de K.F. Hein Stichting in 1989 en richt zich op het bevorderen van monumentenzorg, natuurbehoud, volksgezondheid, cultuur, volksontwikkeling en maatschappelijk werk. Het K.F. Hein Fonds maakt de tentoonstelling ‘Gek van Surrealisme’ in 2017 mede mogelijk.

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

De Gravin van Bylandt Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland. De stichting steunt in 2016 de kindertentoonstelling ‘Alles kids?’.

Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds is het landelijke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het Boijmans Taal- en rekenprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door steun van het Mondriaan Fonds. In 2016 worden de tentoonstelling ‘Fra Bartolommeo – de goddelijke Renaissance’, en de tentoonstelling ‘Alles Kids’ mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds. Ook editie 2016 van Art Rocks! wordt gesteund door het Mondriaan Fonds.  In 2017 zal Mondriaan Fonds bijdragen aan de tentoonstelling ‘Gek van Surrealisme’. Tevens maakt het Mondriaan Fonds in 2016 wederom een aankoop mogelijk, namelijk een collectie van 138 stukken van kunstenaar James Lee Byars.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt cultuur via het landelijke fonds en verschillende particuliere CultuurFondsen op naam. Dankzij het conservatorenstipendium van het fonds heeft het museum dit jaar een extra conservator in dienst. Het museum is in het bijzonder ook het Breeman Talle Fonds dankbaar. In 2016 draagt dit fonds bij aan de tentoonstelling ‘Fra Bartolommeo – de goddelijke Renaissance’. Bovendien draagt het fonds, via het Conservatorenstipendium bij aan het vooronderzoek ten behoeve van deze tentoonstelling.

Pro Helvetia

Pro Helvetia ondersteunt en verspreidt Zwitserse kunst en cultuur vanuit Zwitserland. Pro Helvetia heeft bijgedragen aan de tentoonstelling ‘Ugo Rondinone: Vocabulary of Solitude’.

Rotterdam Festivals

In het kader van ‘Rotterdam viert de stad’ heeft Rotterdam Festivals in 2016 bijgedragen aan ‘Project Rotterdam’ en aan de publicatie over J.C. Ebbinge Wubben, directeur van 1945 tot 1978 van Museum Boijmans Van Beuningen.

Stichting van Achterbergh – Domhof

De Stichting van Achterbergh - Domhof beheert de nalatenschap van de oprichter, J.W.N. van Achterbergh (1928-2009). Van Achterbergh heeft tijdens zijn leven een stichting opgericht met als doel de bevordering van kunst en wetenschap. In het bijzonder die van de zogenaamde toegepaste kunsten, met speciale aandacht voor oude en moderne keramiek. Het fonds heeft voor drie jaar een aankoopsubsidie voor keramiek ter beschikking gesteld. In 2016 is met deze subsidie een werk van kunstenaar Koen Taselaar aangekocht.

Stichting Bevordering van Volkskracht

Stichting Bevordering van Volkskracht werd in 1923 opgericht door Willem Burger. Deze stichting maakt al bijna 90 jaar lang projecten in Rotterdam mogelijk en is al lange tijd een belangrijke steunpilaar van het museum. In 2016 droeg Stichting Bevordering van Volkskracht bij aan de tentoonstelling ‘Project Rotterdam’.

Stichting Zabawas

De particuliere Stichting Zabawas is opgericht in 2004 en steunt projecten op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie die de Nederlandse Samenleving ten goede komen. In 2016 ondersteunt de stichting de tentoonstelling ‘Fra Bartolommeo - de goddelijke renaissance’.

Stichting Boschuysen

Stichting Boschuysen is in 1564 opgericht door het echtpaar Crispijn en Agnyese van Boschuysen. Het fonds bevordert onder andere de scholing en ontwikkeling van jeugdige personen die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben. De stichting steunt voor 2017 en 2018 de Boijmans Museumbus.

Stichting Boek & Wurm

De Stichting Boek & Wurm is opgericht in 2010 en maakt restauratie en conservering van waardevolle boeken en werken op papier mogelijk. In 2017 maakt de stichting de restauratie van zestig oude drukken en boekbanden met prenten en tekeningen mogelijk. Eerder steunde de stichting het museum bij de restauratie van etsen van Rembrandt.

Stichting dr. Hendrik Muller’s Vaderslandsch Fonds

Stichting dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds werd in 1941 opgericht door de koopman, beoefenaar van de wetenschap en diplomaat, dr.H.P.N. Muller (1859-1941). Het fonds steunt onder andere belangwekkende wetenschappelijke publicaties, catalogi van tentoonstellingen en andere culturele en historische studies. Het fonds draagt bij aan de Bestandscatalogus surrealisme die het museum in 2017 uitbrengt.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het Stimuleringsfonds is een cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, e-cultuur en alle mogelijke crossovers. In 2016 maakt het fonds de Sander Wassink special binnen de tentoonstelling ‘Gispen Specials’ mogelijk.

Van Leeuwen Van Lignac Stichting

De Van Leeuwen Van Lignac Stichting is opgericht in 1995 door de Rotterdamse ondernemer Abraham van Leeuwen (1918-2001). De doelstelling van de stichting is het bevorderen van de welzijn van de Rotterdamse bevolking. Het museum ontving steun voor de tentoonstelling ‘Alles kids?’ in 2016.

Vereniging Rembrandt

Al 130 jaar steunt de Vereniging Rembrandt musea bij de aankoop van kunst. Reeds vele aankopen werden door de Vereniging Rembrandt mede mogelijk gemaakt. In 2016 heeft Vereniging Rembrandt de aankoop van de collectie Bex/Deyne, bestaande uit werken en correspondentie van James Lee Byars, mede mogelijk gemaakt.

VSBfonds

Het VSBfonds steunt kunst en cultuur in de breedste zin van het woord. In 2016 draagt het fonds bij aan de tentoonstelling ‘Fra Bartolommeo – de goddelijke Renaissance’. De tentoonstelling ‘Gek van Surrealisme’, die in 2017 opent, wordt tevens mede mogelijk gemaakt door VSBfonds.

VZW Natuurbehoud Pater Davids

VZW Natuurbehoud Pater Davids ondersteunt de Boijmans Studie over de collectie Schoufour-Martin en draagt bij aan de voorbereiding van een tentoonstelling.

Het museum dankt daarnaast alle fondsen en stichtingen die anoniem wensen te blijven.

In onze jaarverslagen kunt u meer lezen over de steun van de fondsen.