Fondsen

Fondsen zijn van onmisbare waarde voor Museum Boijmans Van Beungingen. In 2014 en 2015 wordt het museum door de volgende fondsen gesteund:

 

Ammodo  

Op het gebied van kunst steunt Ammodo vernieuwende projecten en zoekt actief naar partners. Ammodo maakt Sensory Spaces mogelijk, een tentoonstellingsreeks van drie jaar waarbij kunstenaars worden uitgenodigd site-specific werk te maken in het museum. Het museum is verheugd met deze bijzondere meerjarige samenwerking. In 2014 ondersteunde het fonds ook de tentoonstelling van Paul Noble. In 2015 zal Ammodo een bijzondere tentoonstelling in de toren van Museum Boijmans Van Beuningen steunen.

 

Ars Donandi

Ars Donandi is een koepelstichting voor fondsen met charitatieve doeleinden. Ook dit jaar maakt Ars Donandi de verkooptentoonstelling Kunst4Kids mede mogelijk, dankzij het W.J.O. de Vries fonds.

 

BankGiro Loterij

BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. Ze steunen goede doelen en culturele organisaties die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed en werven fondsen om hun activiteiten te ondersteunen. In 2014 ondersteunden ze onder andere de tentoonstellingen The Future of Fashion is NowArt RocksOskar Kokokschka  - Mensen en beesten. In 2015 maakt de BankGiro Loterij onder meer de tentoonstellingen La La La Human Steps en 'De Toren van Boijmans' mede mogelijk.

 

De Gijselaar-Hintzenfonds

Het De Gijselaar-Hintzenfonds heeft als doel het bevorderen van volksontwikkeling door het beschikbaar stellen van lichtbeelden en foto's. Dit fonds ondersteunt het Boijmans Taal- en Rekenprogramma.

 

DutchCulture

DutchCulture versterkt Nederlandse internationale samenwerking in cultuur, media en erfgoed. 2015 is het jaar van BesteBuren, een jaar waarin Vlaams-Nederlandse creativiteit en culturele samenwerking wordt gevierd. In het kader daarvan wordt de tentoonstelling Design Derby: Nederland – België (1815 – 2015)  door DutchCulture gesteund.

 

Fonds voor Cultuurparticipatie 

Het Fonds voor Cultuurparticipatie wil een brug vormen tussen cultuur en samenleving. In 2014 leverde het fonds een bijdrage aan het educatieve project Art Rocks.

 

Fonds 21

Fonds 21 (voorheen SNS REAAL Fonds) ondersteunt initiatieven op het gebied van Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Daarbij ligt de nadruk op educatie en kennisontwikkeling. In 2014 ondersteunde het fonds de tentoonstelling van Paul Noble In 2015 maakt Fonds 21 het tentoonstellingsproject Design Derby: Nederland – België (1815 – 2015) mede mogelijk.

 

G. Ph. Verhagen-Stichting

De G. Ph. Verhagen – Stichting is in 1950 opgericht door de Kralingse industrieel G.Ph. Verhagen. De Stichting heeft tot doel het verlenen van steun aan sociale en culturele instellingen, die in groot Rotterdam gevestigd zijn. De stichting steunt de Echt/Onzin tour, een bijzondere multimediale tour voor jongeren tussen de 12 en 15 jaar. Ook heeft de Stichting in 2014 bijgedragen aan de aankoop van de sculptuur Femme à la Voilette van Medardo Rosso (1923).

 

Stichting H.M.A. Schadeefonds

Deze stichting heeft als doel het bevorderen van culturele belangen in Rotterdam en omgeving. Museum Boijmans Van Beuningen heeft steun ontvangen voor het ontwikkelen van de Echt/Onzin Tour, een speciale multimediatour voor en dóór jongeren die het museumbezoek tot een sociale belevenis maakt.

 

Janivo Stiching

De Janivo Stichting is opgericht door de advocaat en later ondernemer mr J. H. de Pont (1915-1987). De naam Janivo komt voort uit de samentrekking van de voornaam van Jan de Pont en Sint Ivo, de beschermheilige van de advocatuur, het beroep dat Jan de Pont aan het hart lag. De stichting steunt activiteiten op het gebied van mens en maatschappij, kunst en cultuur en wetenschappelijk medisch onderzoek. De stichting steunt het project Art Rocks.

 

K.F. Hein Fonds

Het K.F. Hein Fonds is ontstaan vanuit de K.F. Hein Stichting in 1989 en richt zich op het bevorderen van monumentenzorg, natuurbehoud, volksgezondheid, cultuur, volksontwikkeling en maatschappelijk werk. In 2014 heeft het fonds bijgedragen aan de tentoonstelling The Future of Fashion is Now, de tentoonstelling Oskar Kokoschka - mensen en beesten en in 2015 de tentoonstelling De ontdekking van het dagelijks leven - Van Bosch tot Breugel.

 

Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds is het landelijke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het Boijmans Taal- en rekenprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door steun van het Mondriaan Fonds. In 2014 steunde het fonds de tentoonstellingen Brancusi, Rosso, Man Ray - Framing SculpturePaul Noble - NOBSON en Richard Serra’s Wassende Bogen. Daarnaast heeft het Mondriaan Fonds in 2014 ook bijgedragen aan de aankopen van de sculptuur Femme à la Voilette van Medardo Rosso (1923) en de tekening De kruisiging van Christus van het atelier van Van Eyck (ca. 1450). In 2015 draagt het Mondriaan Fonds bij aan de bijzondere tentoonstellingen Design Derby: Nederland – België (1815 – 2015).

en De ontdekking van het dagelijks leven - Van Bosch tot Breugel. Tevens maakt het Mondriaan Fonds in 2015 wederom een aankoop mogelijk, namelijk het schilderij Le miroir vivant van René Magritte (1928).

 

Norma

Norma staat voor Naburige Rechtenorganisatie voor Musici en Acteurs en vertegenwoordigt alle uitvoerende kunstenaars bij de collectieve exploitatie van hun naburige rechten en behartigt daarbij hun belangen. In 2014 droeg Norma bij aan Art Rocks.

 

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt cultuur via het landelijke fonds en verschillende particuliere CultuurFondsen op naam. Het Boijmans Taal- en rekenprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland. Dankzij het conservatoren stipendium van het fonds heeft het museum dit jaar een extra conservator in dienst. Het museum is in het bijzonder ook het Breeman Talle Fonds dankbaar. In 2014 droeg dit fonds bij aan de tentoonstelling Brancusi, Rosso, Man Ray - Framing Sculpture en de najaarstentoonstelling The Future of Fashion is Now. Daarnaast heeft een bijdrage vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2014 de aankoop van de sculptuur Femme à la Voilette van Medardo Rosso (1923) en in 2015 van het schilderij Le miroir vivant van René Magritte (1928) mede mogelijk gemaakt. Tevens heeft het Prins Bernhard Cultuurfondsin 2015 een belangrijke bijdrage gedaan ten behoeve van de tentoonstellingen Design Derby: Nederland – België (1815 – 2015).

en De ontdekking van het dagelijks leven - Van Bosch tot Breugel.

 

Stichting van Achterbergh – Domhof

De Stichting van Achterbergh - Domhof beheert het nalatenschap van de oprichter, J.W.N. van Achterbergh (1928-2009). Van Achterbergh heeft tijdens zijn leven een stichting opgericht met als doel de bevordering van kunst en wetenschap. In het bijzonder die van de zogenaamde toegepaste kunsten, met speciale aandacht voor oude en moderne keramiek. Dankzij de bijdrage van deze stichting kon het museum in 2014 het werk van de keramisten Coper en Rie onder de aandacht brengen in een presentatie en publicatie.  

 

Stichting Bevordering van Volkskracht

Deze stichting maakt al bijna 90 jaar lang projecten in Rotterdam mogelijk. In 2014 droeg Stichting Bevordering van Volkskracht bij aan de tentoonstelling The Future of Fashion is Now en in 2015 aan de tentoonstelling De ontdekking van het dagelijks leven - Van Bosch tot Breugel.

 

Stichting Boek & Wurm

Het museum heeft ruim 200 grafische werken van Rembrandt in de collectie. Een aantal van deze bladen is goed geconserveerd maar een groot deel moet worden behandeld. Stichting Boek & Wurm steunde in 2014 de restauratie van 174 van deze etsen. Na deze restauratie zal een tentoonstelling gebaseerd op Rembrandtgrafiek dan eindelijk mogelijk zijn. 

 

Stichting Swart-van Essen

Deze stichting biedt ondersteuning aan instellingen die ten doel hebben het bevorderen en ondersteunen van belangen op sociaal, cultureel en wetenschappelijk gebied. De stichting maakt het Boijmans Taal- en rekenprogramma mede mogelijk.

 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het Stimuleringsfonds is een cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, e-cultuur en alle mogelijke crossovers. In 2014 droeg dit fonds bij aan de tentoonstelling The Future of Fashion is Now

 

Stichting Dorodarte

Stichting Dorodarte heeft in 2014 bijgedragen aan De kleine kunstkijker, een gids voor (groot)ouders vol tips voor een geslaagd museumbezoek met kinderen. Daarnaast steunde de Stichting de aankoop van de sculptuur Femme à la Voilette van Medardo Rosso (1923).

 

Stichting Zabawas

De particuliere Stichting Zabawas is opgericht in 2004 en steunt projecten op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie die de Nederlandse Samenleving ten goede komen. In 2014 ondersteunde de stichting de tentoonstelling over Paul Noble In 2015 heeft het fonds bijgedragen aan de tentoonstelling De ontdekking van het dagelijks leven - Van Bosch tot Breugel.

 

Turing Foundation

De Turing Museumbus brengt sinds 2008 jaarlijks 10.000 kinderen naar Museum Boijmans Van Beuningen. Door middel van de Turing Toekenning heeft de Turing Foundation bijgedragen aan de tentoonstelling Brancusi, Rosso, Man Ray - Framing Sculpture in 2014.

 

Van Leeuwen Van Lignac Stichting

De Van Leeuwen Van Lignac Stichting is opgericht in 1995 door de Rotterdamse ondernemer Abraham van Leeuwen (1918-2001). De doelstelling van de stichting is het welzijn van de Rotterdamse bevolking bevorderen. Het museum ontving steun voor het ontwikkelen van de Echt/Onzin Tour, een speciale multimediatour voor en dóór jongeren die het museumbezoek tot een sociale belevenis maakt.

 

Vereniging Rembrandt

Al 130 jaar steunt de Vereniging Rembrandt musea bij de aankoop van kunst. Reeds vele aankopen werden door de Vereniging Rembrandt mede mogelijk gemaakt. In 2014 is met de steun van dit fonds een bijzondere tekening van de Kruisiging van Christus van het atelier van Van Eyck aangekocht. Ook leverde de Vereniging Rembrandt een bijdrage aan de aankoop van het werk D’red Dwarf B’lack hole van Jim Shaw, de sculptuur Femme à la Voilette van Medardo Rosso (1923) en The Balcony Room van Vilhelm Hammershøi en in 2015 het schilderij Le miroir vivant van René Magritte (1928). Daarnaast heeft de Vereniging Rembrandt bijgedragen aan de presentatie van de vaste collectie onder de titel Collectie Verrijkt.

 

VSBfonds

Het VSBfonds steunt het museum al enkele jaren. In 2014 kocht het museum mede met steun van dit fonds een bijzondere tekening van de Kruisiging van Christus van het atelier van Van Eyk. Het VSB fonds steunde daarnaast de tentoonstelling Brancusi, Rosso, Man Ray - Framing Sculpture in 2014 en droeg bij aan de aankoop van de sculptuur Femme à la Voilette van Medardo Rosso (1923). In 2015 draagt het VSBfonds bij aan de tentoonstelling De ontdekking van het dagelijks leven - Van Bosch tot Breugel.

 

Het museum dankt daarnaast alle fondsen en stichtingen die anoniem wensen te blijven.

 

In onze jaarverslagen kunt u meer lezen over de steun van de fondsen.

   

Contact

Wilt u kennismaken of heeft u vragen? U kunt altijd contact met ons opnemen.

Steun Boijmans!

Elke bijdrage is welkom. U kunt direct het museum steunen door een gift over te maken op NL76 RABO 01403.29.072 ten name van: Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Turing Toekenning 2013

 

Museum Boijmans Van Beuningen is bijzonder verheugd over het winnen van de Turing Toekenning 2013. Met deze genereuze steun van de Turing Foundation kan de grote voorjaarstentoonstelling van 2014, 'Brancusi, Rosso & Man Ray - Framing sculpture', worden gerealiseerd.