Fondsen

Fondsen zijn van onmisbare waarde voor het museum. In 2013 en 2014 wordt het museum door de volgende fondsen gesteund:

AMMODO

Op het gebied van kunst steunt AMMODO vernieuwende projecten en zoekt actief naar partners. Het museum is verheugd met deze bijzondere meerjarige samenwerking. AMMODO maakt Sensory Spaces mogelijk, een tentoonstellingsreeks van drie jaar waarbij de kunstenaars worden uitgenodigd site-specific werk te maken in het museum. In 2014 ondersteunt het fonds ook de tentoonstelling van Paul Noble.

Ars Donandi

Ars Donandi is een koepelstichting voor fondsen met charitatieve doeleinden. Ars Donandi maakt dit jaar de verkooptentoonstelling Kunst4Kids mede mogelijk, dankzij het W.J.O. de Vries fonds.

BankGiro Loterij

De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. Ze steunen goede doelen en culturele organisaties die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed en werven fondsen om hun activiteiten te ondersteunen. In 2014 ondersteunen ze de tentoonstellingen The Future of Fashion is Now, Art Rocks, Oskar Kokokschka  - Mensen en beesten en nog vele andere projecten. 

De Gijselaar-Hintzenfonds

Het De Gijselaar-Hintzenfonds heeft als doel het bevorderen van volksontwikkeling door het beschikbaar stellen van lichtbeelden en foto's. Dit fonds ondersteunt in 2014 het Boijmans Taal- en Rekenprogramma.

Erasmusstichting

Dankzij deze stichting heeft iedereen in het najaar van 2013 kennis kunnen maken met het portret van Erasmus dat Museum Boijmans Van Beuningen in langdurig bruikleen mocht ontvangen van de Eramusstichting.

Fonds NutsOhra

Fonds NutsOhra wil bijdragen aan verbetering van de zorg en kwaliteit van leven van mensen die zorg nodig hebben. Het fonds droeg bij aan aflevering 10 van Boijmans TV: Gered van het vuur, gemaakt in samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie wil een brug vormen tussen cultuur en samenleving. De tentoonstelling Hand Made - lang leve het ambacht werd mede mogelijk gemaakt door dit fonds. In 2014 levert het fonds een bijdrage aan het educatieve project Art Rocks!

Fonds 21

Fonds 21 (voorheen SNS REAAL Fonds) ondersteunt initiatieven op het gebied van Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Daarbij ligt de nadruk op educatie en kennisontwikkeling. Het fonds maakt in 2013 ARTtube en de tentoonstellingen Hand Made - lang leve het ambacht en Oskar Kokoschka - mensen en beesten mede mogelijk. Mede dankzij de bijdrage van het Fonds 21 kon het museum een bijzonder pre-Eyckiaans drieluik aankopen. In 2014 ondersteunt het fonds ook de tentoonstelling van Paul Noble.

G. Ph. Verhagen-Stichting

De G. Ph. Verhagen – Stichting is in 1950 opgericht door de Kralingse industrieel G.Ph. Verhagen. De Stichting heeft tot doel het verlenen van steun aan sociale en culturele instellingen, die in groot Rotterdam gevestigd zijn. De stichting steunt de Echt/Onzin tour, een bijzondere multimediale tour voor jongeren tussen de 12 en 15 jaar.

H.M.A. Schadee-fonds

Deze stichting heeft als doel het bevorderen van culturele belangen in Rotterdam en omgeving. In 2013 ontvangt het museum steun voor het ontwikkelen van de Echt/Onzin Tour, een speciale multimediatour voor en dóór jongeren die het museumbezoek tot een sociale belevenis maakt.

Janivo Stiching

De Janivo Stichting is opgericht door de advocaat en later ondernemer mr J. H. de Pont (1915-1987). De naam Janivo komt voort uit de samentrekking van de voornaam van Jan de Pont en Sint Ivo, de beschermheilige van de advocatuur, het beroep dat Jan de Pont na aan het hart lag. De stichting steunt activiteiten op het gebied van mens en maatschappij, kunst en cultuur en wetenschappelijk medisch onderzoek. De stichting steunt het project Art Rocks - kunst inspireert tot het maken van kunst.

K.F. Hein Fonds

Het K.F. Hein Fonds is ontstaan vanuit de K.F. Hein Stichting in 1989 en richt zich op het bevorderen van monumentenzorg, natuurbehoud, volksgezondheid, cultuur, volksontwikkeling en maatschappelijk werk. Het fonds maakt het Vereniging Rembrandt fellowship van Peter Hecht, hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, mogelijk. Als fellow heeft Peter Hecht de nieuwe opstelling van de vaste collectie onder de titel Collectie Verrijkt verwezenlijkt. Dit jaar draag het fonds bij aan de tentoonstelling 'The Future of Fashion is Now' en de tentoonstelling Oskar Kokoschka - mensen en beesten.

Mediafonds

Het Mediafonds bevordert de ontwikkeling en productie van culturele dramaproducties en documentaires. Met steun van het Mediafonds is de televisieserie Boijmans TV geproduceerd. De serie is te zien op ons videokanaal ARTtube

Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds is het landelijke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Daarnaast is met de steun van dit fonds  een bijzondere tekening van de Kruisiging van Christus van het atelier van Van Eyck aangekocht. Het museum ontvangt steun voor een videoserie ARTtube en het fonds steunt de tentoonstelling Hand Made - lang leve het ambacht. Het Boijmans Taal- en rekenprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door steun van het Mondriaan Fonds. Ook steunt het Mondriaanfonds de tentoonstelling Brancusi, Rosso, Man Ray - Framing Sculpture en Paul Noble - NOBSON.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt cultuur via het landelijke fonds en verschillende particuliere CultuurFondsen op naam. Mede dankzij de bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds kon het museum dit jaar een bijzonder pre-Eyckiaans drieluik aankopen. Het Boijmans Taal- en rekenprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland. Dankzij het conservatoren stipendium van het fonds heeft het museum dit jaar een extra conservator in dienst. Het museum is in het bijzonder ook het Breeman Talle Fonds dankbaar. In 2013 steunde dit fonds de tentoonstelling Oskar Kokoschka - mensen en beesten. In 2014 droeg dit fonds bij aan de tentoonstelling Brancusi, Rosso, Man Ray - Framing Sculpture en de najaarstentoonstelling The Future of Fashion is Now

Stichting van Achterbergh - Domhof                                                       

De Stichting van Achterbergh - Domhof beheert de nalatenschap van de oprichter, J.W.N. van Achterbergh (1928-2009). Van Achterbergh heeft tijdens zijn leveneen stichting opgericht met als doel de bevordering van kunst en wetenschap. In het bijzonder die van de zogenaamde toegepaste kunsten, met speciale aandacht voor oude en moderne keramiek. Dankzij de bijdrage van deze stichting kan het museum het werk van de keramisten Coper en Rie onder de aandacht brengen in een presentatie en publicatie.  

Stichting Bevordering van Volkskracht

Deze stichting maakt al bijna 90 jaar lang projecten in Rotterdam mogelijk. Het museum ontving in 2013 steun voor de tentoonstelling 25 jaar Stadscollectie van de stichting. In 2014 maakt de Stichting Bevordering van Volkskracht de tentoonstelling the Future of Fashion is Now mede mogelijk. 

Stichting Boek & Wurm

Het museum heeft ruim 200 grafische werken van Rembrandt in de collectie. Een aantal van deze bladen is goed geconserveerd maar een groot deel moet worden behandeld. Stichting Boek & Wurm steunt in 2014 de restauratie van 174 van deze etsen. Na deze restauratie zal een tentoonstelling gebaseerd op Rembrandtgrafiek dan eindelijk mogelijk zijn. 

Stichting Swart-van Essen

Deze stichting biedt ondersteuning aan instellingen die ten doel hebben het bevorderen en ondersteunen van belangen op sociaal, cultureel en wetenschappelijk gebied. De stichting maakt het Boijmans Taal- en rekenprogramma mede mogelijk.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Dit nieuwe fonds voor experimenteel design ondersteunt op dit moment drie presentaties van de Design Column. Het fonds maakte in 2013 de tentoonstelling Hand Made - lang leve het ambacht mede mogelijk. In 2014 draagt het fonds bij aan de tentoonstelling The Future of Fashion is Now

Stichting Dorodarte

Stichting Dorodarte maakt De kleine kunstkijker mede mogelijk, een gids voor (groot)ouders vol tips voor een geslaagd museumbezoek met kinderen.

Stichting Zabawas

De particuliere Stichting Zabawas is opgericht in 2004 en steunt projecten op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie die de Nederlandse Samenleving ten goede komen. Het museum is verheugd de samenwerking te starten met de tentoonstelling Oskar Kokoschka - mensen en beesten in het najaar van 2013. In 2014 ondersteunt de stichting ook de tentoonstelling over Paul Noble.

Turing Foundation

De Turing Museumbus brengt sinds 2008 jaarlijks 10.000 kinderen naar Museum Boijmans Van Beuningen. Vorig jaar heeft Museum Boijmans Van Beuningen de Turing Toekenning gewonnen met de inzending van het plan voor de tentoonstelling Brancusi, Rosso, Man Ray - Framing Sculpture. Het museum is de Turing Foundation zeer dankbaar voor het vertrouwen en de steun.

Van Leeuwen Van Lignac Stichting

De Van Leeuwen Van Lignac Stichting is opgericht in 1995 door de Rotterdamse ondernemer Abraham van Leeuwen (1918-2001). De doelstelling van de stichting is het welzijn van de Rotterdamse bevolking bevorderen. In 2013 ontving het museum steun voor het ontwikkelen van de Echt/Onzin Tour, een speciale multimediatour voor en dóór jongeren die het museumbezoek tot een sociale belevenis maakt.

Vereniging Rembrandt

Al 130 jaar steunt de Vereniging Rembrandt musea bij de aankoop van kunst. Reeds vele aankopen werden door de Vereniging Rembrandt mede mogelijk gemaakt. De Vereniging Rembrandt bood een 'leading gift' van € 600.000 voor de aankoop van een pre-Eyckiaans drieluik. Daarnaast is met de steun van dit fonds een bijzondere tekening van de Kruisiging van Christus van het atelier van Van Eyck aangekocht. Ook leverde de Vereniging Rembrandt een bijdrage aan de aankoop van het werk D’red Dwarf B’lack hole van Jim Shaw, speciaal gemaakt voor de meest recente editie van de Onderzeebootloods. Daarnaast heeft de Vereniging Rembrandt bijgedragen aan de presentatie van de vaste collectie onder de titel Collectie Verrijkt.

VSBfonds

Het VSBfonds> steunt het museum al enkele jaren. In 2013 ontving het museum een bijdrage voor Boijmans TV. Vorig jaar steunde het VSBfonds de tentoonstelling Hand Made - lang leve het ambacht. Mede dankzij de bijdrage van het VSBfonds heeft het museum een bijzonder pre-Eyckiaans drieluik kunnen aankopen. Daarnaast is met de steun van dit fonds  een bijzondere tekening van de Kruisiging van Christus van het atelier van Van Eyck aangekocht. Ook steunt het VSBfonds de tentoonstelling Brancusi, Rosso, Man Ray - Framing Sculpture.

Het museum dankt daarnaast alle fondsen en stichtingen die anoniem wensen te blijven.

In onze jaarverslagen kunt u meer lezen over de steun van de fondsen.

  

        


    

                     

   
               

       

      JANIVO Stichting

 
            

        

                                          

               

        

             

    

              

               

 

               

                        

                       

  

 
              

 

Contact

Wilt u kennismaken of heeft u vragen? U kunt altijd contact met ons opnemen.

Steun Boijmans!

Elke bijdrage is welkom. U kunt direct het museum steunen door een gift over te maken op NL76 RABO 01403.29.072 ten name van: Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Turing Toekenning 2013

 

Museum Boijmans Van Beuningen is bijzonder verheugd over het winnen van de Turing Toekenning 2013. Met deze genereuze steun van de Turing Foundation kan de grote voorjaarstentoonstelling van 2014, 'Brancusi, Rosso & Man Ray - Framing sculpture', worden gerealiseerd.