Hoe kan kunstonderwijs de taal- en rekenvaardigheden van kinderen versterken?

Leerlingen van groep 3/4 tijdens de museumles 'Kunstmaten'.

Op woensdagmiddag 1 oktober 2014 organiseert het museum een docentenmiddag voor leerkrachten primair onderwijs en collega instellingen over het Boijmans Taal- en rekenprogramma. Deelname is kosteloos, aanmelden noodzakelijk. Inloop vanaf 13:30 uur, aanvang programma om 14:00 uur.

Boijmans Taal- en rekenprogramma
Sinds ruim een jaar werkt het museum aan het Boijmans Taal- en rekenprogramma voor primair onderwijs en worden online en in het museum bijzondere lessen ontwikkeld. Kunstenaar Wolf Brinkman geeft in het kader van het Boijmans Taal- en rekenprogramma sinds afgelopen schooljaar wekelijks les aan leerlingen van OBS De Taaltuin in Schiedam en de Fridtjof Nansen school in Rotterdam. Uitgangspunt voor iedere les zijn kunstwerken uit de museumcollectie, die hij samen met de kinderen onderzoekt. Telkens legt hij daarbij, in overleg met de leerkrachten, een accent op taal en rekenen. Zijn lessen vormen proeftuin en inspiratiebron voor speciale museumlessen die het het museum aanbiedt aan scholen. Papegaai Paulo (groep 0-2), Kunstpraat en Kunstmaten (beide groep 3-4) zijn inmiddels in ons museumlessen aanbod opgenomen. Dit schooljaar volgen er meer museumlessen. Wat zijn onze bevindingen tot nu toe? Tijdens de Boijmans Taal- en rekendocentenmiddag op woensdagmiddag 1 oktober hoort u er meer over.

Het programma:
13:30 - 14:00 uur inloop met koffie en thee
14:00 uur aanvang, welkom en introductie door Catrien Schreuder (hoofd Educatie en publieksbegeleiding)
14:15 uur Kunstenaar Wolf Brinkman en leerkrachten van OBS Fridtjof Nansen en OBS De Taaltuin over de Boijmans Taal- en reken lessen van afgelopen jaar
15:00 uur MA Elsje Miedema (cultuurcoördinator OBS De Taaltuin) over haar onderzoek 'kunsteducatie en de thuiscultuur van Turks Nederlandse basisscholieren'
15:20 uur Dr. Ronald Keijzer (Freudenthal Instituut) over (de overlap tussen) kunst en rekenen.
15:45 uur proeverij van verschillende museumlessen die in het kader van het Boijmans Taal- en rekenprogramma zijn ontwikkeld
16:45 uur plenair gelegenheid om bevindingen te delen en aanvullende vragen te stellen
17:00 uur borrel
18:00 uur einde

Aanmelden docentendag

U bent van harte uitgenodigd om kosteloos de docentenmiddag bij te wonen. Aanmelden is noodzakelijk en kan door een email o.v.v. docentendag 1 oktober te sturen naar educatie@boijmans.nl. Vergeet niet uw volledige naam, de naam van uw school en het aantal personen te vermelden.

Het Boijmans Taal- en rekenprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door Mondriaan Fonds, het Gijselaar Hintzen Fonds en Prins Bernard Cultuurfonds, in samenwerking met het KCR