Hoe kan kunstonderwijs de taal- en rekenvaardigheden van kinderen versterken?

Leerlingen van groep 3/4 tijdens de museumles 'Kunstmaten'.

Op woensdagmiddag 1 oktober 2014 organiseert het museum een docentenmiddag voor leerkrachten primair onderwijs en collega instellingen over het Boijmans taal- en rekenprogramma. Deelname is kosteloos, aanmelden noodzakelijk. Inloop vanaf 13:30 uur, aanvang programma om 14:00 uur.

Boijmans taal- en rekenprogramma
Sinds ruim een jaar werkt het museum aan het Boijmans taal- en rekenprogramma voor primair onderwijs en worden online en in het museum bijzondere lessen ontwikkeld. Kunstenaar Wolf Brinkman geeft in het kader van het Boijmans taal- en rekenprogramma sinds afgelopen schooljaar wekelijks les aan leerlingen van OBS De Taaltuin in Schiedam en Fridtjof Nansen in Ommoord. Uitgangspunt voor iedere les zijn kunstwerken uit de museumcollectie, die hij samen met de kinderen onderzoekt. Telkens legt hij daarbij een accent op taal en rekenen. Op basis van de bevindingen van zijn lessen ontwikkelt het museum speciale museumlessen. Papegaai Paulo, Kunstpraat en Kunstmaten zijn inmiddels in ons museumlessen aanbod opgenomen. Volgend schooljaar volgen er meer museumlessen. Wat zijn onze bevindingen tot nu toe? Hoe ziet de aanpak van Wolf Brinkman eruit? Wat vinden de juffen van zijn lessen? Wat doen kinderen tijdens een zogenaamde taal- of rekenles in het museum? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord tijdens de Boijmans Taal- en Rekendocentenmiddag op woensdagmiddag 1 oktober. 

Het Boijmans taal- en rekenporgramma wordt mede mogelijk gemaakt door Mondriaan Fonds, het Gijselaar Hintzen Fonds en Prins Bernard Cultuurfonds, in samenwerking met het KCR.

Aanmelden docentendag

U bent van harte uitgenodigd om kosteloos de docentendag bij te wonen. Aanmelden is noodzakelijk en kan door een email o.v.v. docentendag 1 oktober te sturen naar educatie@boijmans.nl. Vergeet niet uw volledige naam, de naam van uw school en het aantal personen te vermelden.