Hoe kan kunstonderwijs de taal- en rekenvaardigheden van kinderen versterken?

Leerlingen van groep 3/4 tijdens de museumles 'Kunstmaten'.

Op woensdagmiddag 20 januari 2016 organiseert het museum een docentenmiddag voor leerkrachten primair onderwijs en collega instellingen over het Boijmans Taal- en rekenprogramma. Deelname is kosteloos, aanmelden noodzakelijk. Inloop vanaf 13:30 uur, aanvang programma om 14:00 uur.

Boijmans Taal- en rekenprogramma
Het Boijmans taal- en rekenprogramma is een meerjarige samenwerking tussen Museum Boijmans Van Beuningen, kunstenaar Wolf Brinkman, De Fridtjof Nansenschool in Ommoord en OBS De Taaltuin in Schiedam. In een intensieve samenwerking onderzoeken wij hoe kunstlessen op school en in het museum kunnen bijdragen aan taal- en rekenvaardigheden van kinderen. Het Boijmans taal- en rekenprogramma is een project dat uitgaat van de kracht van cultuuronderwijs.
In het kader van het programma hebben we voor het onderwijs verschillende museumlessen ontwikkeld, namelijk Papegaai Paulo (groep 0-2), Kunstpraat en Kunstmaten (beide groep 3-4) en Tijd (groep 5-6). Daarnaast maken we online lessen en video's voor in de klas die te vinden zijn op onderwijs.boijmans.nl. Dit schooljaar werken we aan nieuwe (museum)lessen voor groep 7 en 8.

Docentenmiddag
Wat zijn onze bevindingen tot nu toe? Wat doen kinderen tijdens een 'taal- of rekenles' in het museum? Hoe kun je zelf in de klas zo'n les te geven met kunstwerken als inspiratiebron? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord tijdens de Boijmans Taal- en rekendocentenmiddag op woensdag 20 januari. Deelname is gratis, aanmelden noodzakelijk. Aanmelden kan door een mail te sturen o.v.v. aanmelding BTR docentemiddag 20 januari aan educatie@boijmans.nl. Vergeet niet uw volledige naam, de naam van uw school en het aantal personen te vermelden.

Het Boijmans Taal- en rekenprogramma is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, het Prins Bernard Cultuurfonds Zuid Holland, de Gijselaar-Hintzen Fonds, Stichting Swart- van Essen en particuliere schenkers, in samenwerking met het KCR.