Digitaliseringsprojecten

Museum Boijmans Van Beuningen werkt aan het digitaliseren en ontsluiten van de totale museumcollectie. Doel hiervan is de toegankelijkheid van de collecties te vergroten, zowel intern als extern en op nationaal en internationaal niveau.

Het museum maakt voor de registratie en ontsluiting van zijn collectie gebruik van The Museum System (TMS). Het digitaliseren van de collectie vindt plaats op projectbasis.

In 2010 en 2011 werden de resultaten van twee digitaliseringsprojecten online gepresenteerd: Collectie Online en ALMA. De gegevens voor de websites ALMA en de 'Online Collectie' worden uit TMS gegenereerd.

Digitising Contemporary Art (DCA)

Van 1 januari 2011 tot 2013 werkt Museum Boijmans Van Beuningen aan het project DCA (Digitising Contemporary Art for Europeana). Binnen dit Europese digitaliseringsproject zal het museum 425 belangrijke installaties, sculpturen en assemblages van hedendaagse kunstenaars digitaliseren. Deze kunstwerken worden uiteindelijk toegankelijk gemaakt voor een breed publiek via website Europeana. De fotografie vindt grotendeels in de museumzalen plaats, bezoekers kunnen het proces volgen.

In opdracht van de Europese Commissie digitaliseert het museum samen met 21 Europese musea en kunstinstellingen in totaal 27.000 hedendaagse kunstwerken. Het project heeft als doel het aandeel van hedendaagse kunstobjecten op webportal Europeana te vergroten. DCA wil hedendaagse kunst online presenteren als een belangrijke en onmisbare uiting in de Europese cultuur. Binnen het project is er extra aandacht voor het creëren en behouden van hoogwaardige digitale reproducties.

Museum Boijmans Van Beuningen presenteert op dit moment meer dan 5.000 kunstobjecten op Europeana. Deze portal geeft het publiek toegang tot het digitale culturele erfgoed in bezit van Europese musea, bibliotheken, archieven en audiovisuele verzamelingen. Europeana bevat momenteel 14,6 miljoen items en heeft sinds de lancering in november 2008 miljoenen hits gehad. Vanaf 2013 zal het digitale materiaal van de geselecteerde kunstwerken ook te vinden zijn op de algemene collectiewebsite van het museum: collectie.boijmans.nl

DCA wordt mede mogelijk gemaakt door het CIP-ICT programma van de EU.  

 

 

ALMA  - Afbeelding Linkt Met Artefact

In 2011 lanceerde Museum Boijmans Van Beuningen de website alma.boijmans.nl.

ALMA koppelt afbeeldingen van pre-industriële gebruiksvoorwerpen die dateren uit de late middeleeuwen tot en met de negentiende eeuw op schilderijen en prenten aan voorbeelden van vergelijkbare materiële objecten. In de ALMA Database kan uitgebreid worden gezocht naar deze relaties en in de ALMA Showcase worden diverse resultaten van onderzoek gepubliceerd.

Kookpotten, pasglazen, baardmankruiken, lepels, wijnkannen, schilderijen en pelgrimsinsignes…. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de vele artefacten die in de loop der eeuwen door Europese kunstenaars zijn uitgebeeld. ALMA koppelt afbeeldingen van pre-industriële gebruiksvoorwerpen die dateren uit de late middeleeuwen tot en met de negentiende eeuw op schilderijen en prenten aan voorbeelden van vergelijkbare materiële objecten.

In de ALMA Database kan uitgebreid worden gezocht naar deze relaties en in de ALMA Showcase worden diverse resultaten van onderzoek gepubliceerd.

ALMA is een online onderzoeksinstrument aan de hand waarvan uiteenlopende aspecten van pre-industriële gebruiksvoorwerpen, zoals vormgeving, typologie en gebruiksfunctie in relatie tot afbeeldingen van objecten in de beeldende kunst bestudeerd kunnen worden. Niet alleen levert deze interdisciplinaire benadering waardevolle informatie op over de materiële voorwerpen zelf, ook kunnen afgebeelde objecten nieuw licht werpen op een schilderij of prent.