Kunstpraat

Taal en kunst tijdens kunstpraat in het museum.

Groep 3 en 4

De kinderen maken kennis met een aantal topstukken uit de collectie. Door tijdens het museumbezoek goed te kijken, luisteren, vergelijken, verwoorden, vragen te stellen en uit te beelden ontwikkelen de kinderen hun taalvaardigheid. Bij ieder kunstwerk is er een activerende opdracht waarbij woorden als museum, verzamelen, tentoonstelling en horizontaal worden geoefend. De woorden komen tijdens een optioneel afsluitend theaterspel nog eens extra aan bod. Dit programma is ontwikkeld in het kader van het Boijmans taal- en rekenprogramma.

Duur rondleiding: 1 uur. Met afsluitend theaterspel: 1,5 uur.
Kosten rondleiding: € 46 (per groep van max. 15 leerlingen).
Kosten incl. theaterspel: € 84 (per groep van max. 15 leerlingen).

Om te reserveren klik hier

Doelen museumles
Leerlingen:
• Maken kennis met het museum
• Leren goed te kijken naar verschillende kunstwerken
• Leren praten over kunstwerken
• Leren gedachten en gevoelens te verwoorden.
• Leren woorden toepassen in zinsverband
• Luisteren naar (elkaars) verhalen en vormen daar een beeld bij in hun hoofd
• Zijn zelf actief bezig met vinden van passende woorden bij een kunstwerk
• Leren associëren en creatief denken m.b.t. taal en kunst
• Leerlingen leren nieuwe woorden kennen en passen die toe
• Maken al pratende kennis met (kinder)filosofie

Klik hier voor de lesbrief voor leerkrachten (met voorbereidende en verwerkingssuggesties) en hier voor de benodigde bijlage met woordbeeldkaartjes.

Tip ter verdieping: leesprogramma Kunstpraat van Bibliotheek Rotterdam
Bibliotheek Rotterdam biedt scholen een bijzonder leesprogramma genaamd Kunstpraat. Het leesprogramma en de museumles Kunstpraat zijn ontstaan uit een uniek samenwerkingsverband tussen Bibliotheek Rotterdam en Museum Boijmans Van Beuningen.

Kinderen hebben een rijke fantasie en verplaatsen zich graag in een verhaal. Door ze op een speelse manier in contact te brengen met boeken wordt het leesplezier gestimuleerd. Dat is waar leesprogramma Kunstpraat van Bibliotheek Rotterdam om draait.
Evenals de museumles Kunstpraat richt het gelijknamige leesprogramma van Bibliotheek Rotterdam zich op kinderen uit groep drie en vier van het basisonderwijs. Het thema? Kunst! Hoe gaat het in zijn werk? In de klas introduceert een leesconsulent van Bibliotheek Rotterdam het thema op een prikkelende wijze aan de hand van geselecteerde boeken en bijbehorende opdrachten, zoals het creëren van een (levend) kunstwerk of het schrijven van een gedicht. Hierna kunnen de kinderen zelf aan de slag, de leerkracht ontvangt hiervoor een handleiding met lessuggesties. In een periode van zes weken lezen ze boeken en maken ze opdrachten. Voor ieder gelezen boek krijgen de leerlingen een stempel in hun deelnemerspas én bij een volle pas ontvangen zij een heuse oorkonde!

Meer informatie ontvangen of het leesprogramma Kunstpraat bestellen? Neem contact op met Bibliotheek Rotterdam, afdeling Educatie via: educatie@bibliotheek.rotterdam.nl. Of kijk op: www.bibliotheek.rotterdam.nl, kopje onderwijs.

Docentenmiddag Boijmans taal- en rekenprogramma


Hoe kan kunstonderwijs de taal- en rekenvaardigheden van kinderen versterken?
Kom naar de docentenmiddag op 20 januari. Klik hier voor meer informatie.