Geefwet

Sinds 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht, waardoor het nog aantrekkelijker wordt een schenking aan het museum te doen. Op grond van de nieuwe Geefwet zijn schenkingen aan culturele instellingen namelijk fiscaal aantrekkelijker, zowel voor particulieren als voor bedrijven, stichtingen of verenigingen. Museum Boijmans Van Beuningen heeft een ANBI-verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de Belastingdienst.

1. Inkomstenbelasting

Door de ANBI-verklaring van het museum is uw gift aan het museum aftrekbaar van uw inkomen.

In het kader van de nieuwe geefwet is uw gift van € 1.000 voor € 1.250 aftrekbaar van uw drempelinkomen. Want voor giften aan culturele instellingen met een ANBI-verklaring geldt vanaf 2012 (en tot en met 2016) een multiplier van 1,25. Dat betekent dat u uw gift met 1,25 mag vermenigvuldigen in uw aangifte inkomstenbelasting over 2012 (en 2013, 2014, 2015 en 2016).
Het maximum bedrag waarover deze extra aftrek mag worden toegepast is € 5.000. Voor het deel van uw giften dat boven de € 5.000 uitkomt, geldt weer de gewone aftrek van 100%.
Wilt u profiteren van de nieuwe geefwet dan kunt u alvast een toezegging aan ons doen, en in 2012 uw gift overmaken.

Voor de aftrekbaarheid van uw gift geldt een drempel van 1% van uw drempelinkomen en een maximum van 10% van uw drempelinkomen.

2. Vennootschapsbelasting

Door de ANBI*-verklaring van de Belastingdienst is uw gift aan het museum door uw NV, BV, stichting of vereniging aftrekbaar van de winst.

In het kader van de nieuwe geefwet is de gift van € 1.000 voor € 1.500 van de winst aftrekbaar. Want voor giften aan culturele instellen geldt vanaf 2012 (en tot en met 2016) een multiplier van 1,5. Dat betekent dat u uw gift met anderhalf mag vermenigvuldigen in uw aangifte vennootschapsbelasting over 2012 (en 2013, 2014, 2015 en 2016).
Wilt u profiteren van de nieuwe geefwet dan kunt u alvast een toezegging aan ons doen, en in 2012 uw gift overmaken.

Voor giftenaftrek geldt geen drempel en het maximum is 50% van de winst (en een maximumbedrag van
€ 100.000). Het maximumbedrag waarover de multiplier mag worden toegepast is € 5.000. Voor het deel van uw giften aan culturele instellingen boven de € 5.000 geldt dan weer de normale aftrek van 100%.

Goed om te weten

Bij periodieke giften geldt geen drempel en geen maximum. Periodieke giften zijn giften waarvoor de gever zich in een notariële akte voor minimaal vijf jaar vastlegt. Het gaat om een jaarlijks vast bedrag. Mocht u geïnteresseerd zijn in het doen van een periodieke gift, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie van het museum (via 010-4419400).