Verschillende vormen van nalaten

U kunt ervoor kiezen om het museum - dat wil zeggen de Stichting tot beheer Museum Boijmans Van Beuningen - op te nemen in het testament, zodat het museum een bepaald bedrag of bepaalde goederen ontvangt na overlijden. Zoals hiervoor reeds werd vermeld, is over de verkrijging door het museum geen successierecht verschuldigd.

Er bestaan verschillende vormen:
- legaat van een bedrag. Het museum ontvangt een door u vastgelegd bedrag uit uw nalatenschap;
- legaat van een bedrag met instelling van een Fonds op naam. Zie over het Fonds op naam hiervoor bij de giften. Het verdient aanbeveling om over de voorwaarden van het Fonds op naam reeds tijdens leven overleg te voeren met de directie van het museum;
- legaat van andere goederen, bij voorbeeld een kunstvoorwerp of een kunstverzameling;
- benoeming van het museum tot erfgenaam. Indien u overweegt het museum te betrekken in uw testament, is de directie van het museum graag bereid daarover te overleggen. U kunt dit vanzelfsprekend ook met uw eigen notaris bespreken.

Voorbeeld

Het museum heeft in 2006 van mevrouw Van Riemdijk-Borsje uit de omgeving Rotterdam een genereus legaat ontvangen uit haar nalatenschap. Dankzij dit legaat heeft het museum niet alleen De Collectie Twee, maar ook de huidige opstelling De Collectie Verrijkt kunnen financieren.