Fiscale voordelen

Vanzelfsprekend dient rekening gehouden te worden met de fiscale gevolgen van de verstrekking van de middelen voor de gever en voor het museum. Stichting tot beheer Museum Boijmans Van Beuningen - de organisatie die het museum leidt - wordt door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat over giften aan het museum geen schenkingsrecht betaald hoeft te worden en dat over een verkrijging door het museum uit een nalatenschap geen successierecht verschuldigd is.

Het gehele bedrag dat wordt geschonken of wordt nagelaten kan derhalve door het museum worden besteed voor het doel waarvoor het is bestemd. Schenkingen zijn bij de gever in bepaalde gevallen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Of en in hoeverre van deze aftrekbaarheid gebruik gemaakt kan worden, hangt vanzelfsprekend af van de fiscale situatie van de gever zelf.

Er is een algemene giftenaftrek, die ertoe leidt dat giften kunnen worden afgetrokken van het inkomen dat met inkomstenbelasting wordt belast. Van deze giftenaftrek kan gebruik worden gemaakt indien de gever per kalenderjaar meer dan € 60 schenkt en voor zover de gift meer bedraagt dan 1% van zijn inkomen. Maximaal kunnen giften ter grootte van 10% van het inkomen in aftrek worden gebracht. Deze grenzen voor de aftrekbaarheid gelden niet bij een gift in de vorm van een lijfrente. Van een lijfrente is sprake als de gever zich ertoe verplicht gedurende ten minste vijf jaar een vast bedrag aan het museum te schenken. De lijfrentetermijnen zijn volledig aftrekbaar van het inkomen voor de inkomstenbelasting. De lijfrente moet in een notariële akte worden vastgelegd. Het museum heeft afspraken gemaakt met een notaris om deze akte te laten opmaken.