Futuro

In 2009 wordt begonnen met de restauratie van Matti Suuronens Futuro uit 1968, een restauratie die dankzij steun van de BankGiro Loterij kan plaatsvinden (voor een filmpje van het transport van de Futuro zie www.arttube.nl). Staat 2009 vooral in het teken van het vooronderzoek, in 2010 start de restauratie zelf. Belangrijk uitgangspunt is dat het een prototype betreft. De eerste uitvoering van het mobile home, waarvan over de hele wereld diverse uitvoeringen bestaan, is uniek en als zodanig een belangrijk historisch document. Het is ontworpen als vakantiewoning en zowel qua ontwerp als qua materialen (gewapend polyester) experimenteel van aard. Het interieur en de polyester buitenschil hebben erg geleden onder de tand des tijds. Tijdens de restauratie wordt vuil verwijderd, worden gaten gevuld en ontbrekende delen aangevuld. Het doorleefde interieur krijgt weer zoveel mogelijk zijn oorspronkelijke uiterlijk terug: beschadigingen worden hersteld en ontbrekende delen waar storend aangevuld. Van niet alle onderdelen is bekend of ze origineel zijn. Daarom is ervoor gekozen om de bestaande interieuronderdelen (voorlopig) zoveel mogelijk te handhaven en keuzes te maken op basis van de kennis van de materialen uit die tijd. De polyester buitenschil wordt voorzien van een beschermende waslaag, die voldoende bescherming biedt, mits de Futuro niet meer wordt blootgesteld aan weer en wind. Daarom zal deze, na medio 2011 eerst in het museum te zijn gepresenteerd, worden opgesteld in de onderzeebootloods.