Thorn Prikker

Eén van de grootste werken op de tentoonstelling "Johan Thorn Prikker – De Jugendstil" voorbij is het proefstuk Het Havenbedrijf uit 1917. Het is een ontwerp voor een wandschildering in het Stadhuis van Rotterdam, dat werd afgewezen omdat het te modern werd bevonden. Het enorme doek van 425 x 351 cm is op een rol bewaard in een van de depots. Bij het uitrollen blijkt het doek sterk gedeformeerd. De randen zijn beschadigd: er zitten kleine scheurtjes in. Ter hoogte van de scherpe vouwen onderin het doek is de verflaag eraf gesprongen. De matte verf zit hier en daar los en er zit een grijzige laag vuil op. Om het werk te kunnen presenteren, moet het worden gerestaureerd. Ook is het belangrijk om na restauratie en presentatie de bewaaromstandigheden te verbeteren, onder andere door het op een rol met een grotere diameter op te slaan. Onder begeleiding van de externe restaurator is het schilderij vlak tegen de wand van de tentoonstellingszaal bevestigd aan de randdoublering die rondom is aangebracht om de randen te verstevigen. Hoewel bij de behandeling de conservering centraal staat, komt door de verwijdering van het oppervlaktevuil en het minimaal retoucheren van de beschadigingen de kracht en helderheid van de voorstelling weer veel beter naar voren.