Bezoek het prentenkabinet

Foto: Fred Ernst

Een afspraak maken

Het bekijken van een tekening of prent of een groep werken kan op afspraak. Dit kan via een afspraak met één van de medewerkers van het prentenkabinet: printroom@boijmans.nl. Minimaal een week van te voren geeft u aan wat u wilt zien. De kunstwerken worden voor u klaargelegd en kunnen in de studiezaal van de bibliotheek bestudeerd worden. Uiteraard kunnen alleen kunstwerken bekeken worden die op dat moment in het depot bewaard worden. Prenten en tekeningen worden regelmatig uitgeleend voor tentoonstellingen elders in de wereld. Enkele tekeningen zijn te kwetsbaar om ze regelmatig aan bezoekers te tonen.

Bij uw bezoek aan het museum ten behoeve van het bekijken van prenten en tekeningen gelden speciale voorwaarden:

- tassen, rugzakken en jassen mogen niet naar binnen (afgeven bij de museumentree)
- voor u de studiezaal bezoekt, wast u uw handen
- u schrijft zich in in het register van de studiezaal
- u dient een kopie van uw geldige identiteitsbewijs af te geven (dit wordt bewaard in het bezoekersdossier)
- het nuttigen van drank en versnaperingen in de studiezaal is ten strengste verboden
- het gebruik van een laptop is toegestaan
- als u aantekeningen maakt, mag dat alleen met potlood
- u draagt handschoenen (worden aangereikt bij uw bezoek) om de passe-partouts te hanteren
- de passe-partouts dienen horizontaal en niet gekanteld te worden gehouden
- de passe-partouts mogen niet worden geopend
- het fotograferen van de werken mag alleen zonder flits en alleen na toestemming van de medewerker van het prentenkabinet

Het raadplegen van de prenten en tekeningen gebeurt onder toezicht van zowel personeel als beveiligingscamera’s. De instructies van het toezichthoudend personeel dienen ten alle tijden te worden opgevolgd. Bij een eerste bezoek aan de studieruimte ontvangt u een schriftelijk overzicht van de huisregels. Het gebruik van deze faciliteit is gratis, wel dient u in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs tot het museum.