Aanwinsten

Het museum verzamelt breed: het richt zich zowel op de actualiteit, als op het verleden, en zowel op de beeldende, als op de toegepaste kunst. Het museum doet dat niet alléén: de bijdragen van diverse huisstichtingen en van sponsoren en andere begunstigers (zoals schenkers en bruikleengevers) zijn voor het voeren van een actief verzamelbeleid onmisbaar. Om die reden verzamelt het museum in hoge mate in dialoog met anderen – kunstenaars, verzamelaars, huisstichtingen, sponsoren, enzovoorts.

Bij aankopen, schenkingen en langdurig bruiklenen wordt als uitgangspunt gehanteerd dat een nieuwe aanwinst ‘zaalkwaliteit’ moet hebben. Een ander principe is dat op het gebied van prenten en tekeningen niet alleen op hoogtepunten, maar ook in de breedte wordt verzameld. Meer nog dan de andere verzamelgebieden, kent dit collectieonderdeel een studieus aspect, vooral ook omdat werken op papier vanwege hun kwetsbaarheid slechts spaarzaam kunnen worden tentoongesteld.

De afgelopen jaren zijn met de werken van Yves Tanguy (aanwinst 2007), Joseph Cornell (aanwinst 2008) en Max Beckmann (aanwinsten 2009 en 2010) belangrijke wensen op het gebied van de klassiek moderne kunst gerealiseerd, terwijl met de aankoop van werken van Claes Oldenburg, Tom Wesselman en James Rosenquist de pop-art-collectie wezenlijk werd versterkt (aanwinst 2006). Aanwinsten op het gebied van de hedendaagse kunst waren in 2009 onder andere de mede in opdracht van het museum zelf gerealiseerde installaties ‘Laat je haar neer’ van Pipilotti Rist en ‘Apollo’ van Olaf Nicolai. De in 2005 verworven groep tekeningen van Hans Bol vormde een verrijking van de collectie tekenkunst, terwijl 2010 voor wat betreft de prentkunst zeer voorspoedig is aangevangen doordat dankzij fondsenwerving de reeks ‘Landsknechten en Turken’ (43 Duitse zestiende-eeuwse, merendeels ingekleurde prenten) kon worden aangekocht. De meest spraakmakende aankoop van 2010 is zonder meer de Pindakaasvloer van Wim T. Schippers uit 1962. Op het gebied van hedendaagse kunst en design worden in 2010 werken verworven van onder anderen Ryan Gander, Gabriel Lester, Yayoi Kusama, Hella Jongerius, Wieki Somers en Bert Jan Pot.