Conservering & Restauraties

Museum Boijmans Van Beuningen heeft een zeer gevarieerde collectie, die uit uiteenlopende materialen bestaat. Vanwege de verscheidenheid van de collectie en de vele bewegingen van collectiestukken wordt er gewerkt met veel verschillende, externe restauratoren in uiteenlopende disciplines.

Van oudsher worden de werken op papier in eigen beheer behandeld en worden de conservering en restauratie van de overige disciplines uitbesteed aan freelance restauratoren, waarvan sommigen al lange tijd voor het museum werken. Restauratoren worden niet alleen ingehuurd voor het behandelen van objecten, maar ook voor het maken van conditierapporten, objectanalyses/bruikleen- en presentatieadviezen.

Het eigen restauratiebudget van het museum is beperkt; een belangrijk deel van de restauraties vindt plaats dankzij gelden van derden (BankGiroLoterij en bruikleengevers).