Sector Collectie en onderzoek

De sector Collectie en onderzoek draagt zorg voor optimaal behoud en beheer van de circa 140.000 kunstwerken en objecten die Museum Boijmans Van Beuningen bezit. Ook het uitlenen en begeleiden van bruiklenen aan derden behoort tot de kerntaken van de sector. Andere verantwoordelijkheden zijn de registratie en ontsluiting van de collectie, zowel in feitelijke zin, als in de vorm van (het aansturen van) onderzoek.

De sector bestaat uit de afdeling Conservering en restauratie - verantwoordelijk voor het depotbeheer en voor de actieve en passieve conservering van de objecten in de collectie - en het Documentatiecentrum voor collectie-informatie en museumgeschiedenis. Daarnaast zijn vijf registrars werkzaam voor de diverse collectieonderdelen.

De afdeling Conservering en restauratie heeft een brede adviserende, controlerende en uitvoerende rol op het gebied van de presentatie en conservering van de kunstwerken in het algemeen. Het interne restauratieatelier is gespecialiseerd in restauratie van werken op papier. Het restaureren van schilderijen en andere objecten gebeurt door externe restauratoren, in opdracht van en met aansturing vanuit het museum

Het Documentatiecentrum is verantwoordelijk voor de registratie en ontsluiting van objecten in de collectie en voor de documentatie van de geschiedenis van Museum Boijmans Van Beuningen. Als onderdeel van het Documentatiecentrum fungeert de museumbibliotheek als hét informatiecentrum voor bezoekers. De bibliotheek draagt zorg voor het opbouwen van een gespecialiseerde collectie publicaties in relatie tot de verzamelingen en de geschiedenis van het museum.