Organogram

Museum Boijmans Van Beuningen wordt geëxploiteerd door de Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen. Deze stichting wordt bestuurd door de directeur/bestuurder. De toezichthoudende taken worden vervuld door de Raad van Toezicht.

Naast de directeur, Sjarel Ex, bestaat de museumorganisatie uit:
- drie sectoren: de sector Collectie en onderzoek, de sector Presentaties en de sector Bedrijfsvoering
- vier stafafdelingen: de Wetenschappelijke staf (conservatoren), de stafafdeling Marketing en communicatie, de stafafdeling Educatie en publieksbegeleiding en de stafafdeling Relatiebeheer en filantropie.

Klik hier voor namen en contactgegevens van conservatoren en de andere stafleden.