Directie en stafmedewerkers

De directie en stafmedewerkers van het museum zijn per mail te bereiken via onderstaande e-mail adressen of via telefoonnummer: 010 44.19.400

                                             
Directeur                                                                                 Zakelijk leider /
Sjarel Ex (hier vindt u meer                                                    Plaatsvervangend directeur          
informatie)                                                                               Ina Klaassen
info@boijmans.nl                                                                    klaassen@boijmans.nl                    

   
Hoofd sector Presentaties          Controller
Cathy Jacob                                Theo Haarsma
jacob@boijmans.nl                     haarsma@boijmans.nl

   
Hoofd Marketing en                   Hoofd Educatie en                    Hoofd Relatiebeheer en
communicatie                            publieksbegeleiding                   filantropie
Sandra van Dongen                  Catrien Schreuder                      Deirdre Carasso
svdongen@boijmans.nl             schreuder@boijmans.nl            carasso@boijmans.nl      

  
Hoofd Documentatiecentrum    Hoofd Conservering en 
Nynke van der Wal                   restauratie
wal@boijmans.nl                      Christel van Hees
                                                  hees@boijmans.nl
  
   
Conservator Prenten                 Senior conservator                    Conservator Oude schilder-
en tekeningen                            Prenten en tekeningen              en beeldhouwkunst
Peter van der Coelen                 Albert Elen                                Friso Lammertse 
coelen@boijmans.nl                  elen@boijmans.nl                      lammertse@boijmans.nl

    
Conservator Pre-industriële       Senior conservator                   Conservator Moderne en
vormgeving                                 Toegepaste kunst en               hedendaagse kunst
Alexandra Gaba-van Dongen     vormgeving                              Francesco Stocchi
dongen@boijmans.nl                  Mienke Simon Thomas            stocchi@boijmans.nl
                                                    thomas@boijmans.nl

    
Conservator Moderne en           Conservator Design                   Conservator Moderne &
hedendaagse kunst                    Annemartine van Kesteren       hedendaagse kunst en  
Saskia van Kampen-Prein          kesteren@boijmans.nl              Stadscollectie
kampen@boijmans.nl                                                                   Noor Mertens
                                                                                                      mertens@boijmans.nl 

      
Conservator Educatie                Conservator Educatie
Els Hoek                                    Rianne Schoonderbeek
hoek@boijmans.nl                     schoonderbeek@boijmans.nl     

  
Gastconservator                         Gastconservator 'The Future of
Moderne kunst                            Fashion is Now'
Marijke Peyser                            José Teunissen
peyser@boijmans.nl                 teunissen@boijmans.nl

Fotografie: Fred Ernst, www.marcobakker.com (portret Sjarel Ex), Museum Boijmans Van Beuningen