Directie en stafmedewerkers

De directie en stafmedewerkers van het museum zijn per mail te bereiken via onderstaande e-mail adressen of via telefoonnummer: 010 44.19.400

SE   
Directeur                                        Zakelijk leider /
Sjarel Ex (hier vindt u meer        Plaatsvervangend directeur          
informatie)                                      Ina Klaassen
info@boijmans.nl                         klaassen@boijmans.nl                    

      
Hoofd sector Presentaties          Hoofd sector Collectie en           Controller
Cathy Jacob                                 onderzoek                                      Theo Haarsma
jacob@boijmans.nl                     Sandra Kisters                              haarsma@boijmans.nl
                                                        kisters@boijmans.nl

           
Hoofd Marketing en                       Hoofd Relatiebeheer en                Hoofd Educatie en
communicatie                                 filantropie                                         publieksbegeleiding
Sandra Broeren                             Minke van Hooff                               Catrien Schreuder
broeren@boijmans.nl                  hooff@boijmans.nl                         schreuder@boijmans.nl   

  

  Hoofd Conservering en 
  restauratie
  Christel van Hees
  hees@boijmans.nl
  
Peter C      Friso
Conservator Prenten                   Senior conservator                      Conservator Oude schilder-
en tekeningen                              Prenten en tekeningen                en beeldhouwkunst
Peter van der Coelen                 Albert Elen                                      Friso Lammertse 
coelen@boijmans.nl                   elen@boijmans.nl                       lammertse@boijmans.nl

   Mienke   Fran
Conservator Pre-industriële        Senior conservator                    Conservator Moderne en
vormgeving                                    Toegepaste kunst en                  hedendaagse kunst
Alexandra Gaba-van Dongen     vormgeving                                 Francesco Stocchi
dongen@boijmans.nl                   Mienke Simon Thomas             stocchi@boijmans.nl
                                                         thomas@boijmans.nl

Sas   Anne   
Conservator Moderne en       Conservator Design                     
hedendaagse kunst                Annemartine van Kesteren         
Saskia van Kampen-Prein     kesteren@boijmans.nl                
kampen@boijmans.nl                                                                     
                                                                                                            

   
Conservator Educatie             Conservator Educatie
Els Hoek                                    Rianne Schoonderbeek
hoek@boijmans.nl                  schoonderbeek@boijmans.nl     
 

Fotografie: Fred Ernst.