Directie en stafmedewerkers

De directie en stafmedewerkers van het museum zijn per mail te bereiken via onderstaande e-mail adressen of via telefoonnummer: 010 44.19.400

                                             
Directeur                                                                                  Zakelijk leider /
Sjarel Ex (hier vindt u meer                                                     Plaatsvervangend directeur          
informatie)                                                                                Ina Klaassen
info@boijmans.nl                                                                     klaassen@boijmans.nl                    

   
Hoofd sector Presentaties         Hoofd sector Collectie en          Controller
Cathy Jacob                              onderzoek                                  Theo Haarsma
jacob@boijmans.nl                    Patty Wageman                         haarsma@boijmans.nl
                                                  wageman@boijmans.nl

   
Hoofd Marketing en                    Hoofd Educatie en                    Hoofd Relatiebeheer en
communicatie                             publieksbegeleiding                  filantropie
Sandra van Dongen                   Catrien Schreuder                     Deirdre Carasso
svdongen@boijmans.nl              schreuder@boijmans.nl            carasso@boijmans.nl      

    
Conservator Educatie                Hoofd Documentatiecentrum    Hoofd Conservering en
Rianne Schoonderbeek             Nynke van der Wal                    restauratie
schoonderbeek@boijmans.nl    wal@boijmans.nl                       Christel van Hees
                                                                                                     hees@boijmans.nl
  
   
Conservator Prenten                 Senior conservator                     Conservator Oude schilder-
en tekeningen                            Prenten en tekeningen               en beeldhouwkunst
Peter van der Coelen                 Albert Elen                                 Friso Lammertse 
coelen@boijmans.nl                  elen@boijmans.nl                       lammerts@boijmans.nl

    
Conservator Pre-industriële       Senior conservator                    Conservator Moderne en
vormgeving                                Toegepaste kunst en                 hedendaagse kunst
Alexandra Gaba-van Dongen     vormgeving                               Francesco Stocchi
dongen@boijmans.nl                 Mienke Simon Thomas              stocchi@boijmans.nl
                                                   thomas@boijmans.nl

    
Conservator Moderne en           Conservator Design                  Conservator Moderne &
hedendaagse kunst                    Annemartine van Kesteren       hedendaagse kunst en  
Saskia van Kampen-Prein          kesteren@boijmans.nl              Stadscollectie
kampen@boijmans.nl                                                                   Noor Mertens
                                                                                                      mertens@boijmans.nl        

  
Gastconservator                         Gastconservator 'The Future of
Moderne kunst                            Fashion is Now'
Marijke Peyser                            José Teunissen
peyser@boijmans.nl                   teunissen@boijmans.nl

Fotografie: Fred Ernst, www.marcobakker.com (portret Sjarel Ex), Museum Boijmans Van Beuningen