Directie en stafmedewerkers

De directie en stafmedewerkers van het museum zijn per mail te bereiken via onderstaande e-mail adressen of via telefoonnummer: 010 44.19.400

   
Directeur                                        Zakelijk leider /
Sjarel Ex (hier vindt u meer        Plaatsvervangend directeur          
informatie)                                      Ina Klaassen
info@boijmans.nl                         klaassen@boijmans.nl                    

      
Hoofd sector Presentaties          Hoofd sector Collectie en           Controller
Cathy Jacob                                 onderzoek                                      Theo Haarsma
jacob@boijmans.nl                     Sandra Kisters                              haarsma@boijmans.nl
                                                        kisters@boijmans.nl

      
Hoofd Marketing en                     Hoofd Educatie en
communicatie                               publieksbegeleiding
Sandra Broeren                           Catrien Schreuder
broeren@boijmans.nl                 schreuder@boijmans.nl   

  
Hoofd Documentatiecentrum    Hoofd Conservering en 
Nynke van der Wal                      restauratie
wal@boijmans.nl                        Christel van Hees
                                                       hees@boijmans.nl
  
      
Conservator Prenten                   Senior conservator                      Conservator Oude schilder-
en tekeningen                              Prenten en tekeningen                en beeldhouwkunst
Peter van der Coelen                 Albert Elen                                      Friso Lammertse 
coelen@boijmans.nl                   elen@boijmans.nl                       lammertse@boijmans.nl

      
Conservator Pre-industriële        Senior conservator                    Conservator Moderne en
vormgeving                                    Toegepaste kunst en                  hedendaagse kunst
Alexandra Gaba-van Dongen     vormgeving                                 Francesco Stocchi
dongen@boijmans.nl                   Mienke Simon Thomas             stocchi@boijmans.nl
                                                         thomas@boijmans.nl

      
Conservator Moderne en       Conservator Design                     
hedendaagse kunst                Annemartine van Kesteren         
Saskia van Kampen-Prein     kesteren@boijmans.nl                
kampen@boijmans.nl                                                                     
                                                                                                            

   
Conservator Educatie             Conservator Educatie
Els Hoek                                    Rianne Schoonderbeek
hoek@boijmans.nl                  schoonderbeek@boijmans.nl     

  
Gastconservator                            Gastconservator
Moderne kunst                               José Teunissen
Marijke Peyser                               teunissen@boijmans.nl
peyser@boijmans.nl                   

Fotografie: Fred Ernst, www.marcobakker.com (portret Sjarel Ex), Museum Boijmans Van Beuningen.