Boijmans agenda 2015

Voorkant Boijmans agenda 2015

Boijmans agenda 2015
Een kwestie van tijd

In de 67ste weekagenda van Museum Boijmans Van Beuningen draait het om tijd: niet om het kortstondige moment, maar om de lange duur; niet om het keerpunt, waarin alles plots verandert, maar om ontwikkelingen die zich geleidelijk voltrekken. De agenda van 2015 toont 54 kunstwerken uit de museumcollectie waarin het verstrijken van de tijd zichtbaar en voelbaar is.

Aan dat thema is op zeer uiteenlopende wijze invulling gegeven. Bij Giuseppe Penone draait het om natuurlijke groeiprocessen. Zijn kunstwerk toont in de kiem wat later zal worden. Jan Asselijns tekening van een klassieke boog maakt het verval zichtbaar en wijst juist terug naar iets wat was. Soms draait het om zich steeds herhalende cycli, bijvoorbeeld in Jacob Mathams gravures met de vier seizoenen.

Kunstwerken visualiseren niet alleen het verstrijken van de tijd, ze worden er ook zelf door bepaald. In een satirische prent toont William Hogarth Vadertje tijd als een vandaal, wiens achteloos neergezette zeis zich door een schilderij heeft geboord. Helaas laat de tijd ook in werkelijkheid kunstwerken niet onberoerd. In deze agenda zijn een luikje van Jheronimus Bosch en het in parelmoertinten geïriseerde glas van een achttiende-eeuwse wijnfles daar sprekende voorbeelden van.

Soms maakt een kunstwerk de klokkentijd zichtbaar. Aan de 144-minuten-theepot uit het Minuten Servies van Jurgen Bey is precies te zien hoever de keramiekschilder in die tijd is gekomen met de decoratie van de pot. Tijd is geld. Dat principe hanteerde de uiterst traag schilderende Gerard Dou al in de zeventiende eeuw.

Zoals iedereen echter uit ervaring weet, blijft tijd een rekbaar begrip. Soms heb je er te veel van, meestal te weinig; soms vliegt hij voorbij en soms kruipt hij. Met deze agenda kunt u wekelijks opnieuw de tijd nemen om te genieten van kunstwerken uit de zeer uiteenlopende periodes en verzamelgebieden die het museum al 166 jaar verzamelt.

Praktische informatie

Formaat: 22,5 x 19 cm, 67ste editie.
De agenda is voor € 17,50 te koop in de museumwinkel en de betere boekhandel.

De agenda is het snelst en eenvoudigst te bestellen via webshop.boijmans.nl.
Prijs: € 17,50 plus verzendkosten (afhankelijk van uw locatie).

De agenda is ook te bestellen door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening IBAN: NL29RABO0152327363 t.n.v. Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, o.v.v. ‘agenda’ en uw adres. Verzending naar een ander adres kunt u schriftelijk of per e-mail opgeven.

Prijs bij verzending per post:
binnen Nederland € 22,50;
internationaal € 30,00.

Informatie verkoop/verzending:
T 010 44 19 425
E agenda2015@boijmans.nl

De agenda is ook te bestellen in de webshop.