Boijmans agenda 2014

Voorkant Boijmans agenda 2014

Kan iets wat in een flits te zien is, iets wat plaatsvindt in minder dan een tel, van ‘eeuwige schoonheid’ zijn? In de kunst komt dat voor, denken wij. In de agenda voor 2014 is tijd in beeld gestold: de 66ste weekagenda van Museum Boijmans Van Beuningen heeft ‘het moment’ als thema.

Uit de collectie van het museum zijn 56 kunstwerken gekozen waarin een specifiek moment uit een beweging, proces of gebeurtenis is vastgelegd. Dat kan het moment zijn waarop de spons het water raakt in de installatie Notion Motion van Olafur Eliasson of het moment waarop Rineke Dijkstra de ontspanknop van haar fototoestel indrukt op het strand van Hilton Head Island. Het kan ook het moment zijn waarop Rubens’ Achilles dodelijk wordt getroffen door een pijl, of het moment waarop de advocaat in een tekening van Daumier de verdachte terechtwijst.

Er zijn kunstwerken opgenomen waarin fysieke bewegingen als vallen of springen zijn bevroren in een enkel beeld, er zijn er ook die wisselende gemoedsbewegingen als woede, blijdschap en verdriet vastleggen. Ieder moment heeft zijn eigen kwaliteit: hemelse en aardse, gelukzalige en dramatische, beslissende en toevallige momenten wisselen elkaar af.

Bij de selectie van de kunstwerken is, zoals altijd, geprobeerd om recht te doen aan de veelzijdigheid van de collectie. In de combinatie van kunstwerken uit zeer uiteenopende periodes en verzamelgebieden treden grote verschillen maar ook verrassende overeenkomsten aan het licht. Zo staat u elke week weer even stil bij de momenten die het museum voor de eeuwigheid bewaart.

Praktische informatie

Formaat: 19,3 x 22,5 cm, 66ste editie.
De agenda is voor € 17,50 te koop in de museumwinkel en de betere boekhandel.
Bij verzending per post: voor Nederland € 22,50; voor de EU € 25,00; buiten de EU € 30,00.
U kunt de agenda ook bestellen door overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekening 15.23.27.363 t.n.v. Stichting tot beheer van Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam o.v.v. 'agenda' en uw adres. U ontvangt de agenda per post. Verzending naar een ander adres kunt u schriftelijk of per e-mail opgeven.
Voor meer informatie: tel. 010-4419425 (bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 12:00 uur) of agenda2014@boijmans.nl.

De agenda is ook te bestellen in de webshop.

 

vriend worden?

Draagt u het museum een warm hart toe en wilt u profiteren van bijzondere privileges? Word ook Vriend!

de Boijmans agenda is ook te koop in de webshop

Boijmans agenda 2014. Koop 'm nu in de webshop!