Missie van het museum

foto: Lotte Stekelenburg

Missie van het museum

Museum Boijmans Van Beuningen is een museum met internationaal georiënteerde verzamelingen kunst en vormgeving van 1400 tot nu. Dit profiel maakt het museum uniek binnen Nederland. Het beheert en behoudt deze bijzondere collectie. Een nieuw Collectiegebouw toont het publiek hoe professioneel wordt gezorgd voor de eigen verzamelingen en die van particulieren. Vanuit de overtuiging dat kunst heden, toekomst en verleden met elkaar verbindt, presenteert het museum de verzamelingen en organiseert het tentoonstellingen. Met zijn collectie, presentaties en via educatie wil het museum een gevarieerd publiek bereiken: van jong tot oud; van laag tot hoog opgeleid; lokaal, nationaal en internationaal. Museum Boijmans Van Beuningen is een plek waar grenzen in tijd, ruimte en herkomst zijn opgeheven. Spraakmakende tentoonstellingen, verbazingwekkende aanwinsten, een rijk educatief programma hebben tot doel iedereen te raken, te ontroeren, te verrijken en te inspireren.