Schenken en nalaten

Museum Boijmans Van Beuningen dankt haar bestaan aan de inzet, betrokkenheid en ondersteuning - zowel financieel als anderszins - van particulieren. Particulieren, zoals u, die het museum een warm hart toedragen.

Om het voortbestaan van het museum te garanderen en met name de reeds beschreven ambities te verwezenlijken, is het museum nu meer dan ooit tevoren afhankelijk van sponsoren, fondsen en particulieren. Gezien onze lange traditie en de daarmee gepaard gaande ervaring die wij op het gebied van mecenaat en particuliere gevers hebben, zetten wij graag de mogelijkheden uiteen om het museum te steunen.

Mogelijkheden voor het steunen van het museum

- Verstrekking van de middelen heeft fiscale voordelen voor zowel de gever als het museum. Wat zijn de voordelen voor u?

- Het doen van een gift kan op verschillende manieren vormgegeven worden. Welke vormen van giften zijn er, en op welke manier kunnen deze door het museum worden besteed?

- Naast het doen van een gift bij leven, kan er ook voor worden gekozen de stichting die bij het museum hoort op te nemen in uw testament. Welke vormen van nalaten zijn er?

- Sinds 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht. Wat betekent de Geefwet voor het doen van een schenking aan het museum?

- Een voorbeeld van een gift en de besteding daarvan.

- Overdracht van kunstwerken en successierechten.

- Het museum bedankt u voor uw schenking door het doen van tegenprestaties.